อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ได้เกียรติรับเชิญ เป็น วิทยากรพิเศษ เพื่อปลูกจิตสำนึก ตามรอยเบี้องพระยุคลบาท ให้กับ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 450 คน บรรยาย 1 วัน ทำให้ทุกคนรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย น้องๆทุกคนน่ารักมากครับ สีหน้าแวตาตั้งใจกันทุกคน

วิทยากรปลูกจิตสำนึก สร้างสรรค์แนวคิด ปรับเปลี่ยนแนวความคิด จำนวน 450 ท่าน ทำให้ทุกท่านพร้อมที่จะออกไปเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน น้องๆทุกคนให้พันธสัญญา ว่าจะเป็น ตำรวจที่ดี

การพัฒนา (Development) กับการฝึกอบรม(Training)

การพัฒนากับการฝึกอบรมจะมีความคล้ายคลึงกัน  นั้นคือ ทั้งการพัฒนา และการฝึกอบรม มีเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรต่าง ๆ ขององค์กร มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

**การพัฒนา  เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้รับการพัฒนามีการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ในอนาคต  โดยมุ่งเป้าระยะยาว และมักจะเน้นกับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป

**การฝึกอบรม  เป็นกิจกรรมที่มักจะมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับการอบรม ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในปัจจุบัน  โดยมักเน้นเป้าหมายระยะสั้น ๆ  และมักเน้นกับพนักงานระดับปฏิบัติการ

**ถ้ามองในด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การพัฒนาจะเป็นด้าน Macro  ส่วนการฝึกอบรมจะเป็นด้าน Micro เพราะถ้าดูให้ดี จะเห็นว่า การฝึกอบรม เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *