ภาพกิจกรรมสัมมนา จากประสบการณ์มากกว่า 200 บ. เป็นการทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม ที่เน้นความสนุกสนาน ครับ

กิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม จะมีการทำกิจกรรมผ่านเกมต่างๆ เช่น
วิทยากรจะมีคำถาม เช่น จะถามว่า เบรครถ มีไว้ทำอะไร เพื่อให้ทุกคนหาคำตอบ และ มีความนอกกรอบ ให้พัฒนาความเป็นตัวตน
หรือ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กับ กลุ่ม อสม จะมีการบริหารเพื่อให้บริหารสมอง บริหารท่าทาง และ สนุกกับเกม ต่างๆ
เกมต่างๆ จะเน้นไปที่การฝึกอบรมเในเรื่องของ การสือสาร การประสานงาน ขาดความร่วมมือร่วมใจ ไม่ทุ่มเท และ ไม่เสียสละ ในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
จะมีกิจกรรมต่างๆ การสร้างความคุ้นเคย การทำงานเป็นทีม การสังเกตุพฤติกรรมของผู้ข้าร่วม การแสดงบทบาทของตนเองในเรื่องอื่นๆ
การเล่นเกม การฝึก พัง คิด พูด การบริหารงานกลุ่ม

วิทยากร จะมีความรู้ด้านจิตวิทยา กลุ่มสัมพันธ์ และ เทคนิคการละลายพฤติกรรม มีการวางแผน และ เตรียมการ อย่างพร้อมเพรียงแบบมืออาชีพ
ประโยชน์ ของ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรม จะทำให้ผู้เข้าอบรม
รู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน ไม่เกิดความรู้สึกว่ากำลังถูกสอนอยู่ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากร และแก้ปัญหาทั้งส่วนตน
และส่วนรวม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *