กิจกรรมสัมมนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร บ.มีโชคกรุ๊ป จำนวน 350 ท่าน พร้อมกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ปรับแนวคิดในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร

บทความ
เมื่อสมัยเด็กๆ เราถูกผู้ใหญ่หลอก ไม่ว่าจะหลอกให้กลัวหรือหลอก
ให้เชื่อก็ตาม พอเราโตขึ้นมารู้อะไรมากขึ้นเราก็เลิกเชื่อเรื่องเหลวไหลนั้น
ไปหมดแล้ว แต่ความเชื่อย่างเดียวที่เราสลัดไม่หลุดเสียทีนั่นคือ ความ
เชื่อเรื่องความไม่สบายใจ ซึ่งติดอยู่ในหัวของเราอย่างเหนียวแน่น เราคอย
หาเหตุผลหรือข้อแก้ตัวสารพัดที่จะไม่ทำอะไรใหม่ๆ เลย อย่างเวลาเราคิด
จะทำอะไรสักอย่างเราก็มัวแต่ปล่อยให้ประโยคที่ว่า “คนอื่นเขาจะคิดอย่าง
ไรกับเรานะ” มามีผลต่อความประพฤติของเราเสมอ ถ้าเราไม่มัวแค่หา
เหตุผลไว้แก้ตัวเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำอะไรใหม่ๆ เราก็มัวแต่หาทางโทษ
คนอื่นและสิ่งอื่นเมื่อเราประสบความลัมเหลว เพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยให้
ตัวองหลับปุ๋ยสบายแบบเด็กๆ อยู่อีกต่อไปเลย การที่เราจะมีชีวิตอย่างที่
เราฝันใฝ่เอาไว้ได้นั้นเราต้องตื่นนอนเสียก่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *