ละลายพฤติกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเปิดใจร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมกล้าแสดงออก และปรับตัวเข้าหากันอย่างเร็วที่สุด
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรม ยอมรับฟังและเห็นประโยชน์ความคิดของผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อองค์กร
4. เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
5. สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด

ลักษณะกิจกรรม (ละลายพฤติกรรม)
เป็นกิจกรรมที่เปิดใจและสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมในกลุ่มสมาชิก สอดแทรกกิจกรรมที่เน้นการระดมความคิด และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกสนาน ผ่อนคลาย

ระยะเวลาในการดำเนินการ
โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ( แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความสนุกสนานและบรรยากาศนั้น จะมีลักษณะเช่นเดียวกับโค้งปกติในทางสถิติ คือเมื่อทุกๆ อย่างจะเริ่มต้นจากศูนย์ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสุดยอด (PEAK) แล้วจะค่อย ๆ ลดระดับลงสู่จุดปกติเหมือนตอนเริ่มต้น ดังนั้นห้วงระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าลงตัวที่สุดกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม กิจกรรมสัมมนา อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 บริษัท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *