เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ที่พักสัมมนา ด้วย วิทยากรละลายพฤติกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 บ. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีเกม ต่างๆ มากมาย?

อาทิเช่น

 

ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้? จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally???????? จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

10432936_265871576952973_7262809724103721776_n

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม

 

  1. ได้รับความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด
  2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
  3. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
  4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี ในกลุ่มองค์หรือหน่วยงานเดียวกัน
  5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความรักความผูกพันให้มากยิ่งขึ้น
  6. เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
  7. เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น
  8. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
  9. ทำให้เห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
  10. ทำให้เกิดความพยายามและอดทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *