เป็นกลุ่มอบต เนินแจง ครั้งที่ 2  เพิ่มความสามัคคี เน้นในการทำงาน ปรับแนวคิดทั้งหมดให้มาอยู่ในจุดที่ตรงกัน และ ปลูกจิตสำนึก ให้ทุกท่านร่วมใจในการทำงาน และ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน 

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม พร้อมการปลูกจิตสำนึก ในการทำงานร่วมกัน และสร้างความสามัคคี ด้วยวิทยากรมืออาชีพ ในการปรับแนวความคิด เปิดใจซึงกันและกัน ทำให้ทุกท่านสามารถกล้าที่จะพูดคุยกันมากขึ้น ปรับ บรรยากาศในการทำงานให้ดีมากขึ้น

ประโยชน์/ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนาบุคคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประโยชน์ที่จะเกิดได้เป็น 3  ลักษณะ คือ

1)  ประโยชน์ต่อพนักงาน
–  เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง
–  ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดพลาด
–  ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถให้สูงขึ้น
–  ทำให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

2)  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
–  ช่วยลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
–  ช่วยลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร
–  ช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานแก่พนักงาน
–  ทำให้มีเวลาในการบริหารงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

3)  ประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน
–  ทำให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น
–  ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
–  ทำให้เกิดการประหยัดและลดการสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน (วัสดุ/อุปกรณ์/เวลา)
–  ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการตอบคำถาม/แนะนำ/สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง
–  ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสได้รับรู้ความคิดใหม่ๆ ทำให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

วิทยากรพัฒนาบุคคลากร จะสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ ต่างๆ เพื่อสอดแทรกไปกับการอบรม ในการพัฒนาบุคคลากร จะทำให้ทุกคนสนุกกับการอบรม และมีอารมณืสนุก พร้อมการเปิดใจ ในการทำงาน ปรับแนวความคิดใหม่ในการทำงาน เหมือนกับการทำให้ทุกคนกลับไปสู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ของการทำงาน ในองค์กรของตัวเอง

วิทยากรพัฒนาบุคคลากร จะดำเนินการอบรม ไปตามที่ผู้เข้าอบรมสนุก และ การสอดแทรกด้วยเนื้อหาใหม่ๆ พร้อม VTR ในการมีตัวอย่าง จนทำให้ทุกคนเกิดอารมณ์ร่วม และสามารถปลุกตัวเองให้กล้าคิด กล้าทำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *