สัมมนาอบรม พนักงาน callcenter จำนวน 80 ท่าน เพิ่มทักษะการทำงาน การควบคุมอารมณ์ ทักษะการพูด ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้า เสริมสร้างการคิดแง่บวกและการใช้ NLP ทำให้มีการทำงานที่กระตือรือร้น มากขึ้น รักในงานที่ทำ สร้างพื้นฐานให้กับตัวเอง

บทความเล็กๆ

การทำงานของจิตมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับบทบาทของแรงจูงใจ  จิตจะมีหน้าที่ตีความตามแรงจูงใจ และ แรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งเร้าหรือเป็นเครื่องล่อของจิต เมื่อจิตได้สัมผัสสิ่งเร้านี้ก็จะเกิดความรุ้สึกขึ้น  (เรียกว่า “เวทนา” )  จิตจะตีความแรงจูงใจที่เข้ามาสู่การรับรู้ของจิต โดยจิตจะตีความหรือประเมินค่าของแรงจูงใจนั้น (เรียกว่า “สัญญา” ) เมื่อจิตส่วนนี้ประเมินค่าแล้ว จิตอีกส่วนหนึ่งจะปรุงแต่งว่า พอใจมากหรือน้อย ยิ่งพอใจมากก็ยิ่งอยากให้ได้รับมากๆ ยิ่งไม่พอใจมากก็ยิ่งหลีกหนีให้มากกลายเป้นความเพิ่มความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ (เรียกว่า “สังขาร” ) การปรุงแต่งให้บุคคลนั้นพอใจหรือไม่พอใจนี้จะสร้างเป็นอารมณ์ของจิต (เรียกว่า “วิญญาณ” ) อันเป็นส่วนของจิตที่จะผลักดันให้เกิดการตัดสินใจกระทำการต่อไป

รับจัดสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี เพื่อพัฒนาบุคคลากร ในการทำงานที่ราบรื่นขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *