วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมสุขภาพให้กับกลุ่มอสม สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 ท่าน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดี สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง ทั้งในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลุกใจให้ฮึกเหิม สร้างความจงรักภักดีต่อ พระมหากษตริย์ 

Read More

วิทยากร-อสม

จัดกิจกรรมกลุ่ม อสม-สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 คน จัดที่ บุรีรัมย์ เน้นการทำงานจริง สุขภาพดี มีแรงบันดาลใจในการเสียสละ เน้นความสนุกสนานปรับจิตใจให้เข็มแข็ง

Read More

สัมมนาสวนนงนุช

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ของกลุ่ม อีซูซุระยอง พร้อมการปรับแนวคิดในการทำงานให้มีความสุข ณ สวนนงนุชพัทยา จำนวน 60 ท่าน 

Read More

สัมมนา-แก่งกระจาน

จัดสัมมนา ให้กับ อบต.มาบยางพร จำนวน 90 ท่าน ในหัวข้อ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน พัฒนาบุคคลากร และ การประสานงานภายในองค์กรที่ดี เพื่อการก้าวขึ้นสู่ 4.0 ณ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมการ ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างให้กับ อบต.มาบยางพร

Read More

สัมมนาราชบุรี

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ บ.นิรันดรลิสซิ่ง เพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น เพิ่มความสามัคคี มีการเปิดใจภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงาน สร้างการปรับแนวคิดในการทำงานด้วยศาสตร์ NLP เพื่อการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น

หลักใหญ่ 4 ประการในการสร้างแผนภูมิ
งานแรกคือ ให้รู้จักขั้นตอนแต่ละขั้นในขบวนการหรือในงานนั้นเสียก่อน
ซึ่งก็ไม่ยาก เพียงแต่จำว่า เอกสารสำนักงานทุกชิ้นจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป
ยกตัวอย่างเช่น ใบสมัครงาน แรกสุด มันก็จะอยู่ตรงที่มันอยู่ หรือจะ
พูลอีกอย่งหนึ่งก็ว่า วางไว้ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่น ระหว่างช่วงนี้ เราเรียกว่า
อยู่ระหว่งการเก็บรอไม่ว่ามันจะอยู่ในกะบะอกสารออกหรือเฟ้มคาราซังเก็บ
ยังไม่ได้ก็ตาม ขั้นต่อไป จะมีบางคนมาหยิบมันไปที่อื่น ตรงจุดใดจุดหนึ่ง
เป็นการเคลื่อนจากโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่ง หรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยงานหนึ่ง ขั้นตอนนี้เราเรียกว่ การขนส่ง ขั้นตอนที่ 3 จะมีบางคน
หยิบขึ้นมาอำน มาตรวจดู เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ จะว่าเป็นการดรวจสอบ
ก็ได้ ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นสุดท้าย จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับใบสมัครนั้น
อาจจะกรอกรายการให้เต็มหรือเซ็นชื่อหรืออนุมัติ หรือเก็บเข้าแฟ้มต่อไป ขั้น
ตอนอย่างนี้เรียกว่า ขั้นปฏิบัติการ
การทำแผนภูมิในชั้นนี้ มีอยู่ 4 ชั้นตอนที่ว่ามา จะเรียงเป็นรายการไว้
หมด ทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความหมายขึ้นมา เป็นโอกาสให้เราจะได้ ขจัด
ตัดทอน เชื่อมโยง จัดแจงเสียใหม่ ทำให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเอง
ทีมบิวดิ้ง รับจัดสัมมนา 

สัมมนา-แม่สาย

ได้รับเชิญเป็น วิทยากรพิเศษ ในการทำกิจกรรมสัมมนา เพื่อการปรับแนวความคิดในการทำงานร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ แม่สาย เชียงราย โดยกลุ่ม ศธจ พะเยา เป็นการทำกิจกรรม ที่น่ารักมากๆ ครับ เพราะแต่ละท่าน เป็นนักวิชาการ  ทำให้แต่ละท่านค่อนข้าง เคร่งเครียด แต่เมื่อให้ทุกคน ถอดเสื้อสูทออก ปรับความรู้สึกกันใหม่ ทำให้ทุกคน ปลดปล่อย พันธนาการทางจิตใจได้ทันที

Read More

วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญ จาก อบจ.สมุทรปราการ ในการทำสันทนาการ สร้างสุขภาพที่ดี ทั้งจากร่างกาย และ จิตใจ ทั้งหมด 4 รุ่น ณ กาญจนบุรี เป็นการรับจัดสัมมนาที่หลายท่านเป็นจิตอาสาในการเป็น อสม เพื่อเสียสละในการดูแลทุกคนในหมู่บ้าน ทุกๆท่านน่ารักมากๆครับ สนุกสนานกันแบบเต็มที่ 

Read More

สัมมนาสวนผึ้ง

ต้นผึ้งรีสอร์ทจัดกิจกรรมสัมมนาให้กับ บริษัท siam unitools โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล เพื่อปรับความเข้าใจในการประสานงาน สร้างความสามัคคี มีความรักและศรัทธาต่อองค์กร ได้ทั้งความสนุกและภาพอารมณ์ซึ้งๆ กินใจ ที่ทุกคนไม่คาดคิด พร้อม การปรับเปลียนแนวความคิดในการทำงาน 

Read More

ปลูกจิตสำนึก-นรสิบตำรวจ

อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ได้เกียรติรับเชิญ เป็น วิทยากรพิเศษ เพื่อปลูกจิตสำนึก ตามรอยเบี้องพระยุคลบาท ให้กับ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 450 คน บรรยาย 1 วัน ทำให้ทุกคนรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย น้องๆทุกคนน่ารักมากครับ สีหน้าแวตาตั้งใจกันทุกคน

Read More

กิจกรรมผู้สูงวัย

กิจกรรมผู้สูงวัย สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมการบรรยาย ในหัวข้อ ปรับแนวคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุข และ ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี พร้อมการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด้วยความสนุกสนาน ของ เทศบาลอบต เสาธงหิน บางใหญ่ 

Read More