วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์หัวหิน

กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ไปสู่เป้าหมาย ปรับแนวความคิดในการทำงาน ศรัทธาในองค์กร มีความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หัวหิน ชะอำ จำนวน 130 ท่าน เพื่อให้ทุกท่าน รับทราบ นโยบาย ของ บริษัท ปรับแนวคิด สร้างเสริมพลังใจในการทำงาน 

สัมมนาสวนผึ้ง

กิจกรรมสัมมนา สวนผึ้ง พร้อมที่พักสัมมนา บนเนินเขา สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีภายในองค์กร ด้วย กิจกรรมสัมมนา โดย อาจารย์หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ด้วยการต้อนรับที่เป็นกันเอง สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนผึ้ง