สอนการตลาดออนไลน์

สอนการตลาดออนไลน์ สอนการทำเว็บไซต์ จากพื้นฐานสู่การขายจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นผลที่โดดเด่นหลังจากจบคอร์สเรียน:
เรียนแล้ว/ได้ทักษะอะไรกลับไปบ้าง
พื้นฐานการมีเว็บไซต์ อย่างง่ายๆ ตั้งแต่เริ่มต้น การซื้อโดเมน การซื้อโฮสติ้ง ทำเว็บด้วยตัวเองเป็น มีความมั่นใจในการมีเว็บเพื่อการซื้อขายออนไลน์ สามารถสร้างรายได้จากเว็บตัวเองได้จริง

Logo MMG

Read More

ขายออนไลน์อย่างไรเพื่อรุกตลาดAEC

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ?ขายออนไลน์ทาง Website อย่างไรเพื่อรุกตลาด AEC?
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจกรรม work shop วิทยากร
25-พ.ย.-58 8.00 9.00 ลงทะเบียน นายจารุพันธุ์ จารโยภาส
9.00 – 9.15 พิธีเปิดฝึกอบรม ผอ.ศภ.10 กสอ.
9.15 10.30 ภาพรวมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ นายศุภกฤษณ์ มาลากุล
10.45 – 12.00 การวางแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์
13.00 – 14.30 สร้างเว็บไซต์เพื่อการค้า เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด
14.45 – 16.30 วางแผนผังเว็บไซต์และการออกแบบหน้าเว็บไซต์ และนางสาวสมหญิง เลิศพรกุลรัตน์
16.30 17.00 ถาม – ตอบ

26-พ.ย.-58 8.00 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 การสร้างช่องทางธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ การวางคีย์เวิรดใน google นายศุภกฤษณ์ มาลากุล
9.15 10.30 วางโครงสร้างประเภทของสินค้า การเขียนคำบรรยายสินค้า
10.45 – 12.00 ข้อมูลร้านค้า ติดตั้ง Google Analytic ติดตั้ง Google Webmaster tools
13.00 – 14.30 การวิเคราะห์ และการวัดผล สำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์
14.45 – 16.00 การวิเคราะห์ ตำแหน่งของคู่แข่ง ในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
16.00 – 16.30 การตลาดสำหรับสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ และนางสาวสมหญิง เลิศพรกุลรัตน์
16.30 17.00 วางแผนการตลาดให้แก่เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์และการวางกลยุทธ์เนื้อหา

27-พ.ย.-58 8.00 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 การขายสินค้าด้วยสื่อสังคม (Social Media ) นายศุภกฤษณ์ มาลากุล
10.45 – 12.00 สร้างช่องทางการขายสินค้าด้วยสื่อสังคม
13.00 – 14.30 Ÿ? Facebook
14.45 – 16.15 Ÿ? Youtube
16.15 – 16.30 การตลาดผ่าน E-mail
16.30 17.00 ถาม – ตอบ และนางสาวสมหญิง เลิศพรกุลรัตน์
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.