กลยุทธ์สื่อออนไลน์

การเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้วางกลยุทธ์ไว้ก่อน แทบจะรับประกันถึงความล้มเหลวได้เลย หากไร้กลยุทธ์ ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่แล่นเรือไปในทะเล โดยปราศจากเข็มทิศ หากไร้กลยุทธ์ ก็เหมือนเอาสื่อสังคมออนไลน์ไปติดอยู่บนแผ่นเป้าหมายแล้วลูกดอกออกไป การตลาดในสื่ออนไลน์ไม่ได้แตกต่างจากการตลาดรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำตลาดผ่านอีเมล์ ระบบออนไลน์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ไปรษณีย์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งการทำตลาดผ่านช่องทางเหล่านี้ล้วนมีกลยุทธ์ที่ถูกวางไว้อย่างดีและมีการวัดผลความสำเร็จ

การตลาดออนไลน์

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์อาจดูน่ากลัวสำหรับหลายๆ บริษัทเวลาที่ต้องเริ่มต้นวางกลยุทธ์ สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท การค้นหาว่าที่ใดคือที่ที่กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของคุณเข้าไปพบปะและสนทนากัน การศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามเว็บไซต์ต่างๆ นั่นคือปัจจัยที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ