วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์หัวหิน

กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ไปสู่เป้าหมาย ปรับแนวความคิดในการทำงาน ศรัทธาในองค์กร มีความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หัวหิน ชะอำ จำนวน 130 ท่าน เพื่อให้ทุกท่าน รับทราบ นโยบาย ของ บริษัท ปรับแนวคิด สร้างเสริมพลังใจในการทำงาน 

สัมมนาปราณบุรี

กิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม เพื่อการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หลังจากผ่านยุค WFH เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

Read More