สัมมนารังสิตคลอง7

กิจกรรมสัมมนา รังสิตคลอง 7 จำนวน 50 ท่าน สร้างกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความเป็นผู้นำ มีความสามัคคีในการทำงาน

Read More

สัมมนาเกาะช้าง

กิจกรรมสัมมนา เกษตรโลกใหม่ สร้างความเชื่อมั่น สร้างพลังในการทำงาน ปรับโครงสร้างในตัวเอง เพื่อให้องค์กรก้าวเข้าสู่ยุค4.0 มีการปรับทัศนคติในการทำงาน พร้อม การสร้างจินตนาการในการทำงานด้วย ศาสตร์ NLP ภายใต้เกมที่สนุกสนาน

Read More

พรรคพลังปวงชนไทย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ของ พรรคพลังปวงชนไทย ปรับการทำงาน เพื่อพัฒนาบุคคลากร ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน กำหนดเป้าหมาย เพื่อ ประเทศอย่างแท้จริง

รับจัดสัมมนา-โคราช

กิจกรรมสัมมนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร บ.มีโชคกรุ๊ป จำนวน 350 ท่าน พร้อมกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ปรับแนวคิดในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร

Read More

วิทยากรวอล์คแรลลี่

ได้รับเกียรติจาก คณะสิ่งแวดล้อม <NY> เข้าร่วมการจัดวอล์คแรลลี่ ให้กับเด็กๆ โรงเรียนธารทิพย์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การแยกขยะ และการจัดการน้ำ ผสมผสานกับกิจกรรมสันทนาการ วอล์คแรลลี่ ทำให้เด็กๆสนุกสนาน พร้อม การบรรยายเพื่อพัฒนาน้องๆคณะสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ ในการทำกิจกรรมต่างๆ

Read More

วิทยากร-สังขละบุรี

กิจกรรมสัมมนา อบต.ดงลาน ขอนแก่น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สังขละบุรี พร้อมการอบรม โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ใน หัวข้อ การเป็นข้าราชการ 4.0 ที่ดี และ การทำกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจภายในองค์กร ทุกท่านสนุกและมีความตื่นตัวในการอบรมสัมมนาตลอด 2 วัน

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ ด้วย วิทยากรมืออาชีพ กิจกรรมสัมมนา ณ สังขละบุรี กาญจนบุรี

Read More

วิทยากรพิเศษ-แม่ฟ้าหลวง

ได้รับเชิญ วิทยากรพิเศษ แม่ฟ้าหลวง สาขา อนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคมภายนอก มีความรัก ผูกพันธ์ ซึ่งกันและกัน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง

กลุ่มสัมพันธ์750ท่าน

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ บ.ไทยนิปปอนด์ มหาชน จำนวน 750 ท่าน สร้างความสนุกสนาน พร้อม วอล์คแรลลี่ ปรับความสัมพันธ์ภายในองค์กร

Read More

สัมมนาอัมพวา

สร้างความสามัคคี ปรับการประสานงานทั้งองค์กร เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่ง ในปี 62

สัมมนาอัมพวา สร้างความสามัคคี ประสานงานซึ่งกันและกัน

Read More

ที่พักสัมมนาเขาค้อ

รับจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน จากเทศบาลคูสะคาม สกลนคร มุ่งหน้าสู่เขาค้อ พร้อม ที่พักสัมมนาในบรรยากาศบนเขา ด้วยอากาศที่หนาวเย็น พร้อม ที่จัดเลี้ยงบนเชิงเขา และ ท่องเที่ยวบริเวณเขาค้อ ในจำนวน 85 ท่าน ศึกษาดูงาน เทศบาล อบต

เป็นทริปที่ทุกท่านสนุกมากครับ และมีความพร้อมเพรียงกันอย่างเต็มที่ และมีความตั้งใจในการศึกษาดูงาน อย่างเต็มที่ พร้อมการทำกิจกรรมสัมมนา และการจัดดูงาน อย่างมืออาชีพ ทำให้ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ ในการกลับไปต่อยอด ณ บ้านเกิด