ชัยชนะความกลัว3

บทความ  ลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
     หัวใจของคนเรานั้นใหญ่เท่ากำปั้นมือของเจ้าของ  แต่ว่าพลังหัวใจของเราภายในนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าขนาดของหัวใจอย่างมหาศาลขนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้       
หากเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวได้ปลดปล่อยความกล้าในตัวเองให้ทำงานอย่างเต็มที่เรียนรู้ที่จะคิดในเชิงบวกเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวในหัวใจออกไปกล้าออกไปทำอะไรใหม่ๆเลิกกลัวสิ่งรอบตัวเลิกกลัวความล้มเหลวเพียงเท่านี้ความกลัวจะค่อยๆหายไป

รับจัดสัมมนา วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมสัมมนา วิทยากรละลายพฤติกรรม

Read More

ชัยชนะความกลัว2

บทความ
เปลี่ยนความคิดจากกความกลัวกันเถอะ
วิธีง่ายที่สุดที่จะเอาชนะความกลัวก็คือใส่ความเชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะทำลงไปในตัวเองทำให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดมารอบคอบแล้วและเรามั่นใจว่าจะต้องดีแน่นอน
เพราะไม่มีใครรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่การที่เราเชื่อไปก่อนแล้วว่าต้องสำเร็จต้องทำได้เป็นการเติมความมั่นใจและความกล้าลงไปในสิ่งที่เราจะทำ

Read More