รับจัดสัมมนาศรีสะเกษ

สัมมนาศรีสะเกษ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ให้กับ อาสาสมัครแรงงาน พัฒนาการทำงาน และการปรับแนวคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพ โดย วิทยากรพัฒนาศักยภาพ อย่างมืออาชีพ  กิจกรรมสัมมนาสร้างกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ชัยชนะความกลัว3

บทความ  ลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
     หัวใจของคนเรานั้นใหญ่เท่ากำปั้นมือของเจ้าของ  แต่ว่าพลังหัวใจของเราภายในนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าขนาดของหัวใจอย่างมหาศาลขนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้       
หากเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวได้ปลดปล่อยความกล้าในตัวเองให้ทำงานอย่างเต็มที่เรียนรู้ที่จะคิดในเชิงบวกเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวในหัวใจออกไปกล้าออกไปทำอะไรใหม่ๆเลิกกลัวสิ่งรอบตัวเลิกกลัวความล้มเหลวเพียงเท่านี้ความกลัวจะค่อยๆหายไป

รับจัดสัมมนา วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมสัมมนา วิทยากรละลายพฤติกรรม

ชัยชนะความกลัว

บทความ
ถ้าคุณกลัว อกหัก  ตกงาน  ความล้มเหลว หรือความผิดหวังต่างๆ ก็มักจะลงมือทำโดยยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  ลงการกระทำทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด    แต่ก็ต้องยอมรับว่า  เมื่อเราทำทุกอย่างด้วยความเสี่ยงต่ำสุด เน้นความปลอดภัยสูงสุด  ผลตอบแทนที่จะได้รับ ก็ไม่สูงมากนัก  เป็นไปตามกฎของการลงทุนที่ว่า ยิ่งความเสี่ยงสุง ผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงตาม
Read More