สัมมนากาญจนบุรี

วิทยากรสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และ ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร สร้างความศรัทธาให้กับองค์กร มีการประสานงานที่ดี 

ตัวอย่างการทำ สร้างภาพในความคิด เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ใช้มโนภาพในการปรับแนวคิดอย่างที่เห็นผลมากที่สุด 

ย้อนเวลากลับไปสู่การทำงานเริ่มต้น ด้วยภาพที่เห็นในความคิด ภายในเวลาเพียง 10 นาที จะทำให้ทุกท่านกลับไปทำงานได้อย่างมีความสุข
Read More

จัดสัมมนาขอนแก่น

สัมมนา ละลายพฤติกรรม ให้กับ บริษัท แคชแวน จำนวน 85 ท่าน เพื่อการทำงานเป็นทีม พัฒนาแนวความคิด เพื่อการเป็นหัวหน้าพนักงานแบบถึงลูกถึงคน

Read More

สัมมนา-ตรัง

จัดสัมมนาพร้อมที่พักสัมมนา ที่ จ.ตรัง และ พัทลุง จาก คณะครู อาจารย์ รร.สาธิตปัตตานี พร้อมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งเป็นการเดินทางมาจากปัตตานี และ เริ่มทำกิจกรรมในการเปิดใจ ที่ ทุกท่านให้ความร่วมมือสูงมาก สนุกสนานพร้อมบรรยากาศซึ้ง จากทั้ง พนักงานและผู้บริหาร เพื่อ กำหนดเป้าหมายของการทำงาน ทำให้องค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

Read More

สัมมนากาญจนบุรี

จัดกิจกรรมสัมมนา กลุ่มสัมพันธ์ ของ อบต บ่อสุพรรณ ณ กาญจนบุรี เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ครับ เครื่องเสียงพร้อมโปรเจคเตอร์ พร้อม สถานที่รองรับได้ เกือบ 80 ท่าน ราคากลางๆ ไม่แพงมาก ที่พักถือว่าดีมากทีเดียว

Read More

training@Building

รับจัด training เกี่ยวกับ ทีมละลายพฤติกรรม กิจกรรม วอล์คแรลลี่ หรือ training เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การตลาดทางอินเทอร์เนต เพื่อพัฒนาทักษะ การทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เปิดใจในการทำงาน ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท และ เป็น tream building ที่มีประสบการณ์สูง ด้วยผ่านการ Building มากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาคเอกชน และ ภาครัฐบาล ด้วยกิจกรรมตั้งแต่ ?20 ท่าน ไปจนถึง 350 ท่าน ในแต่ละทริป กิจกรรมจะเน้นสนุก เพื่อเป็นตัวของตัวเอง ไม่เครียด พร้อมปลูกจิตสำนึกในองค์กร โน้มน้าว ผู้บริหารและพนักงาน เข้าหากันที่ตรงกลาง ตลอดจน หัวหน้างานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในความเป็นพนักงาน และ ในความเป็นองค์กร โดยพร้อมเพียงกัน

กิจกรรมสัมมนาภูเก็ต

จัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม ให้กับ เทศบาล กะทู้ จ.ภูเก็ต ณ เขาหลักรีสอร์ทพังงา เพื่อให้ทุกท่านทำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี เพื่อปลูกจิตสำนึก ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มความสัมพันธ์ ภายในองค์กร ปรับความรู้สึก เพื่อให้ทุกคนเป็น 1 เดียวเพื่อองค์กร ที่มั่นคง

เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

(คุณก็เคยผ่านมาแล้ว)

ในการที่ทุกๆคนต้องมาร่วมทำงานกันเป็นทีมนั้น สามารถก่อให้เกิดความตึงเครียดได้ เนื่องจากพวกเขาต่างก็ไม่รู้จักกัน ไม่รู้แม้กระทั่งบทบาทของตน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทลายกำแพงและเริ่มรวมทีมเสีย หรือถ้าหากมีการรวมทีมแล้ว แต่พวกเขาอาจยังมีแรงขับเคลื่อนที่ดีไม่เพียงพอ การประชุมก็อาจดำเนินไปด้วยความ ?ฝืด? ซึ่งคุณก็รู้ดีว่าทุกคนต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้

ในวันแรกของคอร์สฝึกอบรมนั้นๆ ครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมต่างพากันนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ในขณะที่ครึ่งที่เหลือก็ดูเหมือนว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลย ซึ่งคุณจำป็นที่จะต้องดึงพวกเขาให้เข้ามาร่วมเป็นทีมเพื่อจัดการและเผชิญหน้ากับปัญหา ซึ่งพวกเขาทุกคนต่างก็รู้ว่าปัญหาคืออะไร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น ณ จุดใด ดังนั้น คุณจึงต้องทำอะไรบางอย่าง เพื่อกระตุ้นพลังอันสร้างสรรค์ ของทีมงานให้เกิดขึ้น

ทั้งสถานการณ์ในห้องอบรมสัมมนาและในการทำงานต่างก็มีความคล้ายคลึงกัน คุณเองก็อาจเคยผ่านสถานการณ์เช่นนั้นมาแล้ว ไม่ว่าการที่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หรือเป็นผู้สร้างทีมงานขึ้นมาและไม่ว่าคุณจะอยู่ในการประชุมการฝึกอบรม หรือการแก้ปัญหาใดๆ บ่อยครั้งที่เราพบว่ามักจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการที่สุด คือ การสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน

สัมมนาบ.แสงทอง

จัดกิจกรรมสัมมนา ณ สวนผึ้ง จำนวน 54 ท่าน เน้นความสามัคคีภายในองค์กร มีความสุขกันทุกท่านครับ ร่วมเปิดใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เปิดใจซึ่งกันและกัน ในการ ทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม?

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมต่างๆ เพื่อให้ ครอบครัวร่วมกันอย่างสนุกสนาน และ เป็นเนื้อเดียวกัน

  1. ชม VTR เพื่อปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก สามารถทำให้ ลูกกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออก แต่ ให้อยู่ในขนมธรรมเนียมประเพณีของคนไทย
  2. กิจกรรมเปิดใจซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะ เริ่มมีการโต้วาที ในหัวข้อ ?ผู้ใหญ่มองเด็กผิดทุกเวลาจริงหรือ? (การโต้วาที ต้องมีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ หาข้อโต้แย้งอย่างถูกวิธี ไม่ดันทุรัง โดยมี วิทยากรเป็น พิธีกร)
  3. บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง อินเทอร์เนต การใช้ ไลน์ และ เฟสบุค เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ของครอบครัว บอกวิธีการใช้อย่างถูกต้อง (หลายท่านที่มี โทรศัพท์ออนไลน์อยู่แล้ว สามารถใช้ได้เลย)
  4. กิจกรรมทำอาหาร โดยมีของบังคับให้ 8 อย่าง ทั้งครอบครัวต้องช่วยกันในการทำ เมนู 4 เมนู เป็นการสานสัมพันธ์ สอนให้เด็กได้รู้จักช่วยเหลือผู้ใหญ่ และ สนุกสนานในกิจกรรมที่ทำ พร้อมความคิดสร้างสรรค์

หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆจะถูกจัดเตรียมไปมากกว่า 40 ชนิด แต่ทางวิทยากรจะเป็นผู้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ สอดแทรกไปพร้อมกับเนื้อหาที่จะบรรยาย โดยไม่ทำให้รู้สึก เบื่อ หรือ ง่วงนอน ระหว่างบรรยาย

สัมมนาโจหลุยส์เธียเตอร์

กิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม โจหลุยส์เธียเตอร์ สนุกสนาน และ จบด้วยความประทับใจ พร้อม ที่พัก รีสอร์ท สัมมนา มัลดีฟเมืองไทย กาญจนบุรี

กิจกรรมสัมมนา1วัน

กิจกรรมสัมมนา ภายในบริษัทเพื่อการละลายพฤติกรรม พร้อมการเล่นเกมต่างๆครับ

วิทยากรละลายพฤติกรรม

เป็นการหลอมรวมกันเพื่อความสามัคคี สร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ด้วยเกมที่สนุกสนาน

แต่แฝงไว้ด้วย สาระ ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้ทุกคน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

 

สัมมนาเขาใหญ่

เป็นการสัมมนา รอบที่ 2 ของ บ.ออโต้เดโป้ครับ ทุกคนน่ารักเหมือนเดิม ประทับใจในการทำกิจกรรม

น่ารัก พร้อมเพียง และประทับใจ รีสอร์ทเขาใหญ่ สุดๆ นอนสบาย อาหารอร่อย ทริปนี้สวยงามมากครับ