สัมมนากาญจนบุรี

วิทยากรสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และ ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร สร้างความศรัทธาให้กับองค์กร มีการประสานงานที่ดี 

ตัวอย่างการทำ สร้างภาพในความคิด เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ใช้มโนภาพในการปรับแนวคิดอย่างที่เห็นผลมากที่สุด 

ย้อนเวลากลับไปสู่การทำงานเริ่มต้น ด้วยภาพที่เห็นในความคิด ภายในเวลาเพียง 10 นาที จะทำให้ทุกท่านกลับไปทำงานได้อย่างมีความสุข
Read More

จัดสัมมนาขอนแก่น

สัมมนา ละลายพฤติกรรม ให้กับ บริษัท แคชแวน จำนวน 85 ท่าน เพื่อการทำงานเป็นทีม พัฒนาแนวความคิด เพื่อการเป็นหัวหน้าพนักงานแบบถึงลูกถึงคน

Read More

สัมมนา-ตรัง

จัดสัมมนาพร้อมที่พักสัมมนา ที่ จ.ตรัง และ พัทลุง จาก คณะครู อาจารย์ รร.สาธิตปัตตานี พร้อมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งเป็นการเดินทางมาจากปัตตานี และ เริ่มทำกิจกรรมในการเปิดใจ ที่ ทุกท่านให้ความร่วมมือสูงมาก สนุกสนานพร้อมบรรยากาศซึ้ง จากทั้ง พนักงานและผู้บริหาร เพื่อ กำหนดเป้าหมายของการทำงาน ทำให้องค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

Read More