รับจัดสัมมนา-ชะอำ

กิจกรรมสัมมนา ปรับแนวความคิด กลุ่มสตรีท่าอิฐ จำนวน 100 ท่าน ณ ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี” โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล พร้อมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน อบต.ท่าอิฐ

Read More

วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมสุขภาพให้กับกลุ่มอสม สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 ท่าน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดี สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง ทั้งในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลุกใจให้ฮึกเหิม สร้างความจงรักภักดีต่อ พระมหากษตริย์ 

Read More

กิจกรรมสมาคมหูหนวก

ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรหลัก ในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาบุคคลากร สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นการทำกิจกรรมที่ประสานเรื่องการสื่อสาร พร้อมกับล่าม 6 ท่าน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในการสื่อสารให้ชัดเจนที่สุด 

สนุกสนานกันทุกท่านครับ และ เข้าถึงเป้าหมายในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ปรับความรู้สึกของทุกคน เพื่อการเสียสละให้กับคนหูหนวกทั้งประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีค่ามากๆครับ และวิทยากรมีความสุขในการทำงานครั้งนี้มาก เพราะความเป็นคนหูหนวกของทุกท่าน ทำให้ทุกคนมีความเป็นพิเศษและสร้า่งภูมิคุ้มกัน ศรัทธาในองค์กร อย่างยั่งยื่น

ทีมoutting

รับจัดสัมมนา ทีม outting ให้กับ มหาวิทยาลับ IRPCT จำนวน 120 ท่าน เป็นกลุ่ม อาจารย์ และ พนักงาน สร้างกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ ณ สวนผึ้ง ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน ปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงานทุกท่าน

วิทยากรพัฒนาบุคลากร

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร จะเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ทั้งจากวิทยากรเอง และ จากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีการเล่นเกมต่างๆ ซึ่งในเกมจะแฝงไว้ด้วยนัยยะต่างๆ มีความหมายในเกม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สนุกสนาน และ เป็นตัวของตัวเอง วิทยากรพัฒนาบุคลากร จะต้องพร้อมทั้งมีแนวคิดสร้างสรรค์ จากนั้นจึงจะเริ่มเปิดใจ วิทยากรพัฒนาบุคลากร จะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมขององค์กร

IMG_4280

การเป็น วิทยากรพัฒนาบุคลากร ในแต่ละองค์กรนั้น จะเริ่มต้นจากการที่มีวัฒนธรรมในองค์กรก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้คุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทำมา จากนั้นจึงค่อยๆ ใส่แนวคิด ปลูกความนึกคิดใหม่ๆ ปรับทัศนคติเพื่อให้ทุกท่านอยู่ในแนวเดียวกัน มีความสามารถเหมือนกัน และ สร้างรอยยิ้ม ความเข้าใจด้วยกัน

อบรมครู-อัสสัมชัญสมุทรฯ

โครงการ จัดสัมมนา พัฒนาบุคคลากร คณาจารย์ 240 ท่าน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
เป็นการจัดสัมมนา วอล์คแรลลี่ ?ที่สนุกสนานมากครับ คณาจารย์ทุกท่านตั้งใจ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เหมือนกัน และพร้อมเพียงกันทุกท่าน และ ด้วยความภาคภูมิใจ ในการเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาบุคคลากร

Read More

ค่ายยาเสพติด

กิจกรรมสัมมนา น้องๆจาก อบต หนองม่วง พร้อมการออกนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ สนุกสนาน และทำให้น้องๆ มีความสุขมากๆครับ

ค่านิยม ความเชื่อผิดๆที่กลุ่มผู้ค้าใช้ชวนเชื่อกลุ่มผู้เสพเกี่ยวกับยาไอซ์

?ความบริสุทธ์ของยาค่อนข้างสูง ออกฤทธิ์แรงกว่ายาบ้ามาก
หัวยาบ้า ละลายน้ำแล้วฉีดเข้าเส้น เผาแล้วสูดดมควัน ให้อารมณ์เคลิบเคลิ้มสนุกสนานสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

? หลังเสพยาไอซ์จะมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่ซูบโทรมเหมือนยาบ้า ดูไม่ออกเพราะหน้าตาจะเบิกบานไม่เหมือนคนเสพยาทั่วๆ ไป

? ได้ยินมาว่า ทำให้อารมณ์ดี ลีลาเก่ง มีความสุขทางเพศสูงเลยอยากลอง

? ไม่โทรม กินได้ หลับได้ ไม่รู้สึกว่าใช้ร่างกายสิ้นเปลืองมาก

? เสพไอซ์ เลือกผู้หญิงได้ขอแค่มีเงินซื้อไอซ์ ผู้หญิงจะเข้ามาเที่ยว หลับนอนด้วย

? ขอบตาไม่ดำ กินได้ อ้วนท้วน หลับดี

? เป็นนักคิด หาวิธีรูปแบบการเสพ

? ไม่มีกลิ่นติดตัว

? แรงกว่า ดีดกว่า อยู่ได้นานกว่า

ยาสพติดให้โทษทุกกรณี เพื่อเป็นการป้องกัน ทางสาธารณสุข อบต เทศบาล จึงจัดอบรมให้ กลุ่มน้องๆ จากหลายๆ โรงเรียน เข้าค่ายป้องกันยาเสพติด เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ?และ ส่งข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าสู่ชุมชน

การทำงานเป็นทีม

?การทำงานเป็นทีม? หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม โดยสามารถแสดงรายละเอียดของระดับสมรรถนะได้ดังนี้

ระดับที่ 1 : ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ

 • สนับสนุนการตัดสินใจของทีม
 • รายงานให้สมาชิกในทีมทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของทีม
 • ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน

 • สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
 • ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 • กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ?การทำงานเป็นทีม (One Teamwork Together)? เพื่อพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้แก่ข้าราชการเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี รวมทั้งมีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

?

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ? ทัศนะคติที่ดีในเรื่อง ?การทำงานเป็นทีม?? จนกระทั่งมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

3.1 สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.2 สามารถอธิบายกระบวนการ เทคนิค วิธีการในการทำงานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน? ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างทีมงานของตนเองได้

3.3 สามารถอธิบายถึงประโยชน์และแนวทางในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการคิดและการทำงาน

 • สามารถอธิบายในเรื่องความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน
 • สามารถอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันของทีม และสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานของบุคลากรเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

3.6 สามารถปรับตัว สร้างจิตสำนึก และปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking)

 • สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมต่างๆ และนำหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (อยากคิด อยากทำ ทำให้ได้ และทำในสิ่งที่ดีที่สุด)

 

 1. เนื้อหาหลักสูตร
 • อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ
 • การมองโลกทางบวกหรือในทางสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
 • ความคิดสร้างสรรค์

-?? ทัศนคติ ?ทำได้? (Can do)

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องทัศนคติตามปรัชญาปลา? (Fish Philosophy)

 • Choose เมื่อท่านย่างก้าวเข้ามาที่ทำงาน เลือกที่จะทำให้วันนั้นเป็นวันพิเศษ ?????แล้วเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มาติดต่อกับท่าน? แม้แต่ตัวท่านเองก็จะมีความประทับใจกับวันนั้น
 • Play หาวิธีทำงานอย่างรื่นเริงท่านสามารถเอาจริงเอาจังกับงานได้โดยไม่เคร่งเครียดกับตนเอง
 • Be present ใส่ใจกับผู้ที่มาติดต่อและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลา

-?? Make their day เมื่อท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำงาน? มองหา?????????? ผู้ต้องการความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับเขา

4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทีมงาน

-??? Team Innovation (เปิด ปรับ เปลี่ยนแปลง)

-??? กระบวนทัศน์ในการคิด

-??? การพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์

-??? ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน

4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม

-??? ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความแตกต่างระหว่างบุคคล

-??? แนวทางในการพัฒนาสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์

-??? การปรับตัว การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

-??? แนวทางในการสร้างระบบการทำงานเป็นทีม

-??? ขอบข่ายการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล

-??? การสร้างและพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งและการปรับปรุงคุณภาพของทีมงาน

-??? การกระตุ้นและจูงใจทีมงาน

4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ? Focus Group

 • เปิดใจ
 • Action Plan ในการทำงานเพื่อทีมในดวงใจ

-??? หัวใจในการทำงาน

4.6 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเติมพลังเติมความรักให้แก่กัน

-??? ปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิต เข้าใจธรรมชาติของจิตใจ

-??? อาหารทางจิตใจ

-??? ชมคนและความประทับ

ทีมงานคือพลังอันยิ่งใหญ่ การมีทีมงานอย่างขอไปทีนั้นไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ในทุกๆ องค์กร ต่างก็ถือว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งในอุดมคติที่ทุกทีมต้องการ ฉะนั้นความแตกต่างระหว่างทีมเวิร์กและการฉายเดี่ยวย่อมมีระดับผลต่างมากมายนัก และหากคุณได้มีเวลาพิจารณาทีมงานที่จริงแล้วล่ะก็ คุณจะสัมผัสได้ถึงความต่างอย่างชัดเจน

ในทางทฤษฎีแล้ว เราสามารถสรุปความหมายของ ?ทีม? เป็นคำสั้นๆ ได้ว่า ความร่วมมือ ส่วนในทางชีวภาพแล้ว มันหมายถึงการผสมผสานระหว่างส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าทีมงานนั้น เป็นการประสานงานระหว่างบุคคลทีมีศักยภาพต่างๆกันซึ่งบุคคลเพียงคนเดียวไม่อาจทำได้ดีเท่า และการทำงานร่วมกันนั้นอาจก่อให้เกิดผลได้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกได้มากพอๆกัน

บ่อยครั้งที่การดึงเอาบุคคลจากกลุ่มต่างๆมาร่วมงานกันอาจไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือ หากแต่จะได้ความแตกแยก หรืออย่างดีที่สุดก็ได้แค่ควาน่าเบื่อจากการไม่ทุ่มเทให้กับงานและคุณก็คิดว่าการทำงานเป็นทีมนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่าง แน่นอนว่าสำหรับบางสถานการณ์แล้วการทำงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวอาจจะเหมาะสมกว่า แต่สำหรับการทำกิจการธุรกิจแล้ว ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นทีมจะมีความต่างเป็นอย่างมาก ปัญหาก็อยู่ที่ว่า เราจะรวมทีมได้อย่างไร ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเราได้ ก็คือ การทราบว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอุปสรรคเหล่านั้น

กิจกรรมผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มทัวร์เล็กๆ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เล่นเกมด้วยความสนุกสนาน ตอนเย็นเป็นอาหารสี่ภาค และ ดินเนอร์ด้วย ขันโตก พร้อมการแสดงสุดอลังการ ณ 27 รีสอร์ท สุพรรณบุรี ครับ

วิทยากรหาดใหญ่

เป็นการทำกิจกรรมสัมมนา ที่หาดใหญ่ครับ หัวข้อหลัก คือ สร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เชื่อมเครือข่าย ข้าราชการที่ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการรวมของ มุสลิม และ ไทยพุทธ ทุกคนน่ารักมากครับ
การรับจัดอบรมสัมมนา ณ ที่หาดใหญ่นี้ เป็นการอบรมจำนวน 5 วัน โดยจะเริ่มการสัมมนาช่วงเย็น เพื่อให้ผ่อนคลาย และเพิ่มความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ไม่เน้นซีเรียส แต่ก็ทำให้ทุกท่านสนุกสนานมากขึ้น และ สนิทกันค่อนข้างเร็ว พร้อมการสร้างเครือข่ายภาคใต้ ให้บรรลุไปสู่เป้าหมายที่มากยิ่งขึ้น

IMG_1149