รับจัดสัมมนา-ชะอำ

กิจกรรมสัมมนา ปรับแนวความคิด กลุ่มสตรีท่าอิฐ จำนวน 100 ท่าน ณ ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี” โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล พร้อมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน อบต.ท่าอิฐ

Read More

สัมมนา-หาดเจ้าสำราญ

กิจกรรมสัมมนา หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี เป็นกลุ่มครูมาจากเพชรบูรณ์ รร.ผดุงวิทย์ จำนวน 100 ท่าน สร้างความสามัคคี กิจกรรมริมทะเล และการปรับแนวคิดในการทำงาน

Read More

อบตดูงานชั่งหัวมัน

รับจัดทริป ศึกษาดูงาน พร้อมที่พัก เยี่ยมชม โครงการ ชั่งหัวมัน พักริมทะเล ในราคาประหยัด สำหรับ อบต เทศบาล โรงเรียนต่างๆ
ทริป 3 วัน 2 คืน
พัก ปราณบุรี ริมทะเล 1 คืน เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาดูงาน ที่ โครงการชั่งหัวมัน

วันที่ 2 ศึกษาดูงาน โครงการ ชั่งหัวมัน พร้อม เดินทาง จัดเลี้ยง พร้อมที่พัก สวนผึ้ง ราชบุรี

วันที่ 3 ออกเดินทาง ดูงาน วิถีชาวบ้าน อ.สวนผึ้ง เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมเดินทางกลับ

ปลายปี 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฏร์ ในบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมทั้งหมด 250 ไร่ ที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเจ้าของดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ เพื่อตัดขาย มีแปลงปลูกอ้อยประมาณ 35 ไร่ แปลงปลูกมะนาวร้างอีก 30 ไร่ ทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นี่ อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ การพัฒนาพื้นที่ในช่วงแรกนั้น ได้ดำเนินการขุดรากถอนโคนต้นตอยูคาลิปตัส ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ง่ายต่อการวางแผนเพาะปลูก
ทำถนนทางเข้าโครงการและถนนโดยรอบโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ าคารเรือนรับรอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาล จนสามารถปรับสภาพื้นที่ ที่เสื่อมโทรมและทุรกันดาร ให้เป็นแปลง ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง? ๆ ในพื้นที่อำเภอท่ายางได้เช่นพืชผักสวนครัวต่าง? ๆ? ไม้ผล เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาวแป้น กล้วยนานาชนิดพืชไร่ เช่น นาข้าว สับปะรด ข้าวโพด ยางพารา และยางนา ได้พระราชทาน หัวมันเทศ ที่ทรงโปรดเกล้า ให้เจ้าพนักงานนำไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน บนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ทรงพบว่าหัวมันที่วางไว้บนตาชั่งแตกใบอ่อนขึ้นมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำไปแยกปลูกลงในกระถางไว้และโปรดเกล้าฯพระราชทานต้นมันเทศนี้มาปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโครงการฯซึ่งเป็นที่มาของชื่อ”ชั่งหัวมัน” ที่ได้พระราชทานให้แก่โครงการนี้

ที่พักสัมมนาเพชรบุรี

เพชรบุรี มีที่พักสัมมนา ติดริมหาด หลากหลายที่ครับ เช่น

หาดชะอำ

หาดปึกเตียน

หัวหิน

แก่งกระจาน

พะเนินทุ่ง

ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว จะมีชายหาดที่ยาว และ สวยงาม สามารถพักผ่อนหย่อนใจ ในวันหยุด และมี นักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหลากหลาย

เกี่ยวกับเพชรบุรี

เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล อ่าวไทย อยู่ห่าจาก กทม เป็ฯระยะทาง 123 กม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฎอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง สมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้านไปถึงสมัยขอมและทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรี เป็น เส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 120 กม ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจรดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีความยาวจากเหนือจดใต้ ประมาณ 80 กม พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี มีความยาว ตลอดสาย 227 กม แม่น้ำบางกลอยมีความยา 44 กม และแม่น้ำบางตะบูน มีความยาว 18 กม

เพชรบุรี

 

test