รับจัดสัมมนา-ชะอำ

กิจกรรมสัมมนา ปรับแนวความคิด กลุ่มสตรีท่าอิฐ จำนวน 100 ท่าน ณ ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี” โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล พร้อมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน อบต.ท่าอิฐ

Read More

สัมมนา-หาดเจ้าสำราญ

กิจกรรมสัมมนา หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี เป็นกลุ่มครูมาจากเพชรบูรณ์ รร.ผดุงวิทย์ จำนวน 100 ท่าน สร้างความสามัคคี กิจกรรมริมทะเล และการปรับแนวคิดในการทำงาน

Read More

อบตดูงานชั่งหัวมัน

รับจัดทริป ศึกษาดูงาน พร้อมที่พัก เยี่ยมชม โครงการ ชั่งหัวมัน พักริมทะเล ในราคาประหยัด สำหรับ อบต เทศบาล โรงเรียนต่างๆ
ทริป 3 วัน 2 คืน
พัก ปราณบุรี ริมทะเล 1 คืน เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาดูงาน ที่ โครงการชั่งหัวมัน

วันที่ 2 ศึกษาดูงาน โครงการ ชั่งหัวมัน พร้อม เดินทาง จัดเลี้ยง พร้อมที่พัก สวนผึ้ง ราชบุรี

วันที่ 3 ออกเดินทาง ดูงาน วิถีชาวบ้าน อ.สวนผึ้ง เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมเดินทางกลับ

ปลายปี 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฏร์ ในบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมทั้งหมด 250 ไร่ ที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเจ้าของดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ เพื่อตัดขาย มีแปลงปลูกอ้อยประมาณ 35 ไร่ แปลงปลูกมะนาวร้างอีก 30 ไร่ ทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นี่ อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ การพัฒนาพื้นที่ในช่วงแรกนั้น ได้ดำเนินการขุดรากถอนโคนต้นตอยูคาลิปตัส ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ง่ายต่อการวางแผนเพาะปลูก
ทำถนนทางเข้าโครงการและถนนโดยรอบโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ าคารเรือนรับรอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาล จนสามารถปรับสภาพื้นที่ ที่เสื่อมโทรมและทุรกันดาร ให้เป็นแปลง ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง? ๆ ในพื้นที่อำเภอท่ายางได้เช่นพืชผักสวนครัวต่าง? ๆ? ไม้ผล เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาวแป้น กล้วยนานาชนิดพืชไร่ เช่น นาข้าว สับปะรด ข้าวโพด ยางพารา และยางนา ได้พระราชทาน หัวมันเทศ ที่ทรงโปรดเกล้า ให้เจ้าพนักงานนำไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน บนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ทรงพบว่าหัวมันที่วางไว้บนตาชั่งแตกใบอ่อนขึ้นมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำไปแยกปลูกลงในกระถางไว้และโปรดเกล้าฯพระราชทานต้นมันเทศนี้มาปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโครงการฯซึ่งเป็นที่มาของชื่อ”ชั่งหัวมัน” ที่ได้พระราชทานให้แก่โครงการนี้