สัมมนาสวนผึ้ง

กิจกรรมสัมมนา สวนผึ้ง พร้อมที่พักสัมมนา บนเนินเขา สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีภายในองค์กร ด้วย กิจกรรมสัมมนา โดย อาจารย์หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ด้วยการต้อนรับที่เป็นกันเอง สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนผึ้ง

สัมมนาปราณบุรี

กิจกรรมสัมมนา จำนวน 25 ท่าน เพื่อสร้างกลุ่มสัมพันธ์ภายในองค์กร สร้างความสามัคคี หลังจากผ่าน WFH ทำให้ทุกคนภายในองค์กร ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน โดย วิทยากรมืออาชีพ อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล

Read More