สัมมนา-เชียงราย

กิจกรรมสัมมนา บ.สหธานี – เชียงราย สร้างความสามัคคี ปรับการทำงานร่วมกัน เพื่อการประสานงานภายในองค์กร ของ ระดับผู้จัดการสาขา เสนอแนวคิดในการทำงานร่วมกัน และการรักองค์กร เพื่อให้เกิดความเสียสละ พร้อม กิจกรรม วอล์คแรลลี่ เพื่อความสนุกสนาน เป็นการบรรยายที่สนุกสนาน และมีความสุขร่วมกัน

Read More

วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมสุขภาพให้กับกลุ่มอสม สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 ท่าน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดี สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง ทั้งในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลุกใจให้ฮึกเหิม สร้างความจงรักภักดีต่อ พระมหากษตริย์ 

Read More

อบรมคอลเซนเตอร์

สัมมนาอบรม พนักงาน callcenter จำนวน 80 ท่าน เพิ่มทักษะการทำงาน การควบคุมอารมณ์ ทักษะการพูด ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้า เสริมสร้างการคิดแง่บวกและการใช้ NLP ทำให้มีการทำงานที่กระตือรือร้น มากขึ้น รักในงานที่ทำ สร้างพื้นฐานให้กับตัวเอง

Read More

วิทยากร-อสม

จัดกิจกรรมกลุ่ม อสม-สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 คน จัดที่ บุรีรัมย์ เน้นการทำงานจริง สุขภาพดี มีแรงบันดาลใจในการเสียสละ เน้นความสนุกสนานปรับจิตใจให้เข็มแข็ง

Read More

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ นิคมอุตสาหะกรรม แปลงยาว จำนวน 60 ท่าน จากตัวแทนแต่ละบริษัทในเครือ อีซูซุ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

Read More

ที่พักสัมมนา

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนา มากกว่า 15 ปี ด้วยวิทยากรมืออาชีพ ตามเป้าหมายและจุดประสงค์ในการจัดท่องเที่ยวประจำปี พร้อม ศาสตร์ NLP (การปรับแนวคิดในการทำงาน) สร้างความสามัคคี สร้างการประสานงานซึ่งกันและกัน

 

สัมมนาบริษัท ปรับทัศนคติ พัฒนาองค์กรสู่อาเซียน

เปลี่ยนการท่องเที่ยวประจำปี เป็น สัมมนากลุ่มสัมพันธ์ สนุก ได้ อรรถรส
บริษัท เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนา พัฒนาบุคคลากร ภายในองค์กร

และ จัดหาที่พักสัมมนา ริมทะเล ระยอง จันทบุรี ปราณบุรี เกาะเสม็ด
หรือ บรรยากาศบนเขา ที่พักสัมมนาสวนผึ้ง ที่พักสัมมนาเขาใหญ่
พร้อมด้วย วิทยากรพัฒนาบุคคลากรอย่างมืออาชีพ ทำให้ทุกท่านสนุกสนาน
เพิ่มความสามัคคี เห็นผลในการจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-901-9777 หรือ 089-888-1840


ส่วนหนึ่งของกิจกรรม ละลายพฤติกรรม ของ อ.ศุภกฤษณ์ มาลากุล ที่ผ่านการอบรมมากกว่า 15 ปี


หลังจากผ่านการอบรม จึงทำให้เกิดภาพซึ้งๆเหล่านี้ครับ (เปิดใจ ผูกพัน)

           

 

  • เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป ทำอะไรบ้าง

  • รับจัดสัมมนา ตามงบประมาณ ในราคาประหยัด
  • จัดทำทริปสัมมนา ปรับทัศนคติ พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • สอนคอมพิวเตอร์ การตลาดออนไลน์ สอนทำ เวป wordpress อย่างง่ายๆ
  • จัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม Walk Rally Team Building
  • จัดทริปสัมมนาท่องเที่ยว?ศึกษาดูงาน
  • จัดหาที่พักสัมมนา ริมทะเล ป่าเขา ด้วย รีสอร์ทสัมมนา มากกว่า 20 ที่ ทั่วประเทศ?

กิจกรรมสมาคมหูหนวก

ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรหลัก ในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาบุคคลากร สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นการทำกิจกรรมที่ประสานเรื่องการสื่อสาร พร้อมกับล่าม 6 ท่าน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในการสื่อสารให้ชัดเจนที่สุด 

สนุกสนานกันทุกท่านครับ และ เข้าถึงเป้าหมายในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ปรับความรู้สึกของทุกคน เพื่อการเสียสละให้กับคนหูหนวกทั้งประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีค่ามากๆครับ และวิทยากรมีความสุขในการทำงานครั้งนี้มาก เพราะความเป็นคนหูหนวกของทุกท่าน ทำให้ทุกคนมีความเป็นพิเศษและสร้า่งภูมิคุ้มกัน ศรัทธาในองค์กร อย่างยั่งยื่น

สัมมนาสวนนงนุช

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ของกลุ่ม อีซูซุระยอง พร้อมการปรับแนวคิดในการทำงานให้มีความสุข ณ สวนนงนุชพัทยา จำนวน 60 ท่าน 

Read More

สัมมนา-แก่งกระจาน

จัดสัมมนา ให้กับ อบต.มาบยางพร จำนวน 90 ท่าน ในหัวข้อ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน พัฒนาบุคคลากร และ การประสานงานภายในองค์กรที่ดี เพื่อการก้าวขึ้นสู่ 4.0 ณ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมการ ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างให้กับ อบต.มาบยางพร

Read More

สัมมนาราชบุรี

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ บ.นิรันดรลิสซิ่ง เพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น เพิ่มความสามัคคี มีการเปิดใจภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงาน สร้างการปรับแนวคิดในการทำงานด้วยศาสตร์ NLP เพื่อการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น

หลักใหญ่ 4 ประการในการสร้างแผนภูมิ
งานแรกคือ ให้รู้จักขั้นตอนแต่ละขั้นในขบวนการหรือในงานนั้นเสียก่อน
ซึ่งก็ไม่ยาก เพียงแต่จำว่า เอกสารสำนักงานทุกชิ้นจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป
ยกตัวอย่างเช่น ใบสมัครงาน แรกสุด มันก็จะอยู่ตรงที่มันอยู่ หรือจะ
พูลอีกอย่งหนึ่งก็ว่า วางไว้ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่น ระหว่างช่วงนี้ เราเรียกว่า
อยู่ระหว่งการเก็บรอไม่ว่ามันจะอยู่ในกะบะอกสารออกหรือเฟ้มคาราซังเก็บ
ยังไม่ได้ก็ตาม ขั้นต่อไป จะมีบางคนมาหยิบมันไปที่อื่น ตรงจุดใดจุดหนึ่ง
เป็นการเคลื่อนจากโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่ง หรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยงานหนึ่ง ขั้นตอนนี้เราเรียกว่ การขนส่ง ขั้นตอนที่ 3 จะมีบางคน
หยิบขึ้นมาอำน มาตรวจดู เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ จะว่าเป็นการดรวจสอบ
ก็ได้ ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นสุดท้าย จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับใบสมัครนั้น
อาจจะกรอกรายการให้เต็มหรือเซ็นชื่อหรืออนุมัติ หรือเก็บเข้าแฟ้มต่อไป ขั้น
ตอนอย่างนี้เรียกว่า ขั้นปฏิบัติการ
การทำแผนภูมิในชั้นนี้ มีอยู่ 4 ชั้นตอนที่ว่ามา จะเรียงเป็นรายการไว้
หมด ทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความหมายขึ้นมา เป็นโอกาสให้เราจะได้ ขจัด
ตัดทอน เชื่อมโยง จัดแจงเสียใหม่ ทำให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเอง
ทีมบิวดิ้ง รับจัดสัมมนา