จัดสัมมนาวังน้ำเขียว

กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้าง ศักยภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ภายใต้เกมที่สนุกสนาน ณ ภูผาวารี วังน้ำเขียว

Read More

สัมมนารังสิตคลอง7

กิจกรรมสัมมนา รังสิตคลอง 7 จำนวน 50 ท่าน สร้างกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความเป็นผู้นำ มีความสามัคคีในการทำงาน

Read More

สัมมนาเกาะช้าง

กิจกรรมสัมมนา เกษตรโลกใหม่ สร้างความเชื่อมั่น สร้างพลังในการทำงาน ปรับโครงสร้างในตัวเอง เพื่อให้องค์กรก้าวเข้าสู่ยุค4.0 มีการปรับทัศนคติในการทำงาน พร้อม การสร้างจินตนาการในการทำงานด้วย ศาสตร์ NLP ภายใต้เกมที่สนุกสนาน

Read More