วิทยากร-พัฒนาบุคคลากร

เป็นกลุ่มอบต เนินแจง ครั้งที่ 2  เพิ่มความสามัคคี เน้นในการทำงาน ปรับแนวคิดทั้งหมดให้มาอยู่ในจุดที่ตรงกัน และ ปลูกจิตสำนึก ให้ทุกท่านร่วมใจในการทำงาน และ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน 

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม บริษัท พี แคล จำนวน 35 ท่าน ณ ต้นผึ้งรีสอร์ทสวนผึ้ง ทุกท่าน ตั้งใจทำกิจกรรม และ มีความกระตือรือร้น ในการทำกิจกรรมสัมมนา สูงทีเดียวครับ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดจิตใจซึ่งกันและกัน ใช้เกมเป็นสื่อ เพื่อให้ทุกคนสนุกเพื่อชักนำสู่เป้าหมาย

  • เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป ทำอะไรบ้าง

  • ? รับจัดสัมมนา ตามงบประมาณ ในราคาประหยัด
  • ?จัดทำทริปสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • สอนคอมพิวเตอร์ การตลาดออนไลน์ สอนทำ เวป wordpress อย่างง่ายๆ
  • จัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม Walk Rally Team Building
  • จัดทริปสัมมนาท่องเที่ยว?ศึกษาดูงาน
  • ?จัดหาที่พักสัมมนา ริมทะเล ป่าเขา ด้วย รีสอร์ทสัมมนา มากกว่า 20 ที่ ทั่วประเทศ