กิจกรรมผู้สูงวัย

กิจกรรมผู้สูงวัย สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมการบรรยาย ในหัวข้อ ปรับแนวคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุข และ ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี พร้อมการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด้วยความสนุกสนาน ของ เทศบาลอบต เสาธงหิน บางใหญ่ 

Read More