วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์หัวหิน

กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ไปสู่เป้าหมาย ปรับแนวความคิดในการทำงาน ศรัทธาในองค์กร มีความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หัวหิน ชะอำ จำนวน 130 ท่าน เพื่อให้ทุกท่าน รับทราบ นโยบาย ของ บริษัท ปรับแนวคิด สร้างเสริมพลังใจในการทำงาน