สัมมนาสวนผึ้ง

ต้นผึ้งรีสอร์ทจัดกิจกรรมสัมมนาให้กับ บริษัท siam unitools โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล เพื่อปรับความเข้าใจในการประสานงาน สร้างความสามัคคี มีความรักและศรัทธาต่อองค์กร ได้ทั้งความสนุกและภาพอารมณ์ซึ้งๆ กินใจ ที่ทุกคนไม่คาดคิด พร้อม การปรับเปลียนแนวความคิดในการทำงาน 

Read More