ที่พักสัมมนากาญจนบุรี

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา จัดหาที่พัก กาญจนบุรี ริมแม่น้ำแคว อากาศเย็นสบาย รองรับได้ 100-200 ท่าน พร้อม วิทยากรละลายพฤติกรรม ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 200 บ.

กิจกรรมสัมมนา

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดกิจกรรมสัมมนา ให้กับ บ. U&I ที่จ.ระยอง จำนวน 120 ท่าน เริ่มต้นจากการเล่น ละลายพฤติกรรม โดยทางวิทยากรจะเริ่ม กิจกรรม โดยการให้ทุกคน สนุกสนาน และ เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด แล้ว แบ่งทีม เปิดใจซึ่งกันและกัน เพื่อกระชับการสื่อสาร ภายในองค์กร?