กิจกรรมอบต-บ่อกวางทอง

กิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม พร้อมการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาบุคคลากร เพิ่ม จริยธรรมในการทำงาน ทั้งท่าน นายก และ ปลัด สนุกสนานมากๆครับ ซึ่งทุกท่านให้ความ สำคัญกับกิจกรรมต่างๆ และ ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงของการทำกิจกรรมอย่างแท้จริง