6 วิธีในการสร้างทีม

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานต่างๆ หรือการทำธุรกิจต่างๆ ต้องเน้นไปที่การสร้างทีมเป็นหลัก เพื่อการทำงานที่ราบรื่น และ การสร้างทีมนั้น มี 6 วิธี?

? ? ? ? ? วิธีแรก? คุณต้องสร้างความเป็นมิตร? หรือสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร? แต่จงอย่าได้ปฏิบัติต่อกันฉันเพื่อนซี้เป็นอันขาด? ความเป็นผู้บังคับบัญชา? ความเป็นลูกน้องยังคงต้องมีอยู่? หากเป็นไปในลักษณะของความมีมิตรภาพ? มีน้ำจิตน้ำใจและมิตรไมตรีต่อกัน

????????????วิธีที่สอง? ไม่มีความลับระหว่างกัน? แบ่งปันความรู้ให้แก่กัน? สร้างความรักความผูกพันและความเชื่อถือในกันและกันภายในทีมงาน
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?วิธีที่สาม? หากมีใครคนใดคนหนึ่งในทีมงานต้องการความช่วยเหลือ? เขาสามารถที่จะหันไปหาใครก็ได้สักคนหนึ่ง? ที่ใดก็ได้สักที่หนึ่ง? และวิธีไหนก็ได้สักวิธีหนึ่ง? ที่จะสามารถรับฟังปัญหาของเขา? ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างอบอุ่นใจ

????????????? วิธีที่สี่? เมื่อเราหว่านพืชพันธ์ใดลงไป? เราย่อมได้รับผลจากเมล็ดของพันธ์พืชนั้น? ฉันใดก็ฉันนั้น? หากเราต้องการได้รับความจงรักภักดี? ความซื่อสัตย์จากใคร? เราก็ต้องให้สิ่งนั้นแก่คนอื่น ๆ?? ด้วยเช่นกัน

????????????? วิธีที่ห้า?? อย่าลืมด้วยว่าความเป็นธรรม? ความยุติธรรม? เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ตัวคุณเอง? เพราะฉะนั้นในการทำงาน…? คุณต้องมีความยุติธรรม? ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนในทีมงานเสมอเหมือนกันหมด? การเลือกที่รักมักที่ชังย่อมไม่มีในทีมงานของคุณ

????????????? วิธีที่หก?? อย่าให้งานซึ่งมากมายและหนักหนาสาหัสมารัดตัว? รัดรึงใบหน้าของคุณจนหัวเราะไม่ได้? หัวเราะไม่ออก? และหัวเราะไม่เป็น? มีอารมณ์ขันเข้าไว้? หัวเราะเข้าไว้? แม้ในยามวิกฤต? ยากก็จะกลายเป็นง่าย?? ปัญหาต่าง ๆ? จะคลี่คลายไปเพราะคุณรู้จักหัวเราะ? อย่าเอาแต่เครียดจนเพื่อนร่วมทีมใจฝ่อ? แล้วสมองก็จะพลอยฝ่อตามไปด้วย

การทำละลายพฤติกรรม หรือ การทำงานเป็นทีม โดยใช้ ทีมบิวดิงค์ เพื่อเป็นวิทยากร ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องเน้นไปที่จุดในการสร้างทีม เพื่อให้ทุกคนได้สนุก เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการเปิดใจก่อนเป็นอันดับแรก