วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญ จาก อบจ.สมุทรปราการ ในการทำสันทนาการ สร้างสุขภาพที่ดี ทั้งจากร่างกาย และ จิตใจ ทั้งหมด 4 รุ่น ณ กาญจนบุรี เป็นการรับจัดสัมมนาที่หลายท่านเป็นจิตอาสาในการเป็น อสม เพื่อเสียสละในการดูแลทุกคนในหมู่บ้าน ทุกๆท่านน่ารักมากๆครับ สนุกสนานกันแบบเต็มที่ 

Read More

กิจกรรมเปิดใจ

เปิดใจซึ่งกันและกัน ปรับความรู้สึก สร้างความสามัคคี ในบรรยากาศที่ ซึ้งกินใจ ทำให้ทุกคนกลับมาอยู่ที่จุดเดียว ทั้งจากผู้บริหาร หัวหน้า และ คนทำงาน เป็นกิจกรรม ละลายพฤติกรรมที่น่ารักมากๆครับ