ทีมoutting

รับจัดสัมมนา ทีม outting ให้กับ มหาวิทยาลับ IRPCT จำนวน 120 ท่าน เป็นกลุ่ม อาจารย์ และ พนักงาน สร้างกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ ณ สวนผึ้ง ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน ปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงานทุกท่าน