ที่พักสัมมนาระยอง

นันทสิริ เป็นที่พักสัมมนาระยอง ในราคาประหยัด ณ หาดแม่รำพึง รองรับ 60-90 ท่าน สามารถทำกิจกรรมได้ อยู่ริมทะเล ลักษณะเป็นตึก ริมถนน ทานอาหารเย็นได้ที่ริมหาด