จัดสัมมนาวังน้ำเขียว

กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้าง ศักยภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ภายใต้เกมที่สนุกสนาน ณ ภูผาวารี วังน้ำเขียว

Read More