สัมมนาเกาะช้าง

กิจกรรมสัมมนา เกษตรโลกใหม่ สร้างความเชื่อมั่น สร้างพลังในการทำงาน ปรับโครงสร้างในตัวเอง เพื่อให้องค์กรก้าวเข้าสู่ยุค4.0 มีการปรับทัศนคติในการทำงาน พร้อม การสร้างจินตนาการในการทำงานด้วย ศาสตร์ NLP ภายใต้เกมที่สนุกสนาน

Read More