ที่พักสัมมนาเพชรบุรี

เพชรบุรี มีที่พักสัมมนา ติดริมหาด หลากหลายที่ครับ เช่น

หาดชะอำ

หาดปึกเตียน

หัวหิน

แก่งกระจาน

พะเนินทุ่ง

ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว จะมีชายหาดที่ยาว และ สวยงาม สามารถพักผ่อนหย่อนใจ ในวันหยุด และมี นักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหลากหลาย

เกี่ยวกับเพชรบุรี

เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล อ่าวไทย อยู่ห่าจาก กทม เป็ฯระยะทาง 123 กม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฎอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง สมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้านไปถึงสมัยขอมและทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรี เป็น เส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 120 กม ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจรดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีความยาวจากเหนือจดใต้ ประมาณ 80 กม พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี มีความยาว ตลอดสาย 227 กม แม่น้ำบางกลอยมีความยา 44 กม และแม่น้ำบางตะบูน มีความยาว 18 กม

เพชรบุรี

 

test