ที่พักสัมมนาระยอง

ที่พักสัมมนาริมทะเล ที่ระยอง บริเวณแหลมแม่พิมพ์ เป็นที่พักสบายๆ รองรับได้ 100 ท่านครับ ทานข้าวริมทะเลปาร์ตี้คาราโอเกะ พร้อม วิทยากรละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เกี่ยวกับระยอง

ระยอง เริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช 2113 ในรัชสมัยของ สมเด็กพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมื่องนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฎจากหลักฐานคือ ซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ใน เขตอ.บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม
? ? ? ประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ปี 2309 พระยาวชิรปราการ หรือ พระยาตาก พร้อมไพร่พล ประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่ามาหยุดพักไพร่พลที่ เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่น ในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า ในปี 2311
? ? ?ระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กม มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารทะเล และ ผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ที่สำคัญ?

ระยอง