ที่พักสัมมนาหาดเจ้าหลาว

กิจกรรม 3 วัน 2 คืน ครับ พร้อมการทำ csr เข้าเยี่ยมชมป่าชายเลน และ อควเรี่ยม สัมมนาละลายพฤติกรรม พักผ่อนริมทะเล จำนวน 50 ท่าน เป็นความประทับใจ ที่หลายท่านในทริป มีความสุข

Read More

ที่พักสัมมนาหาดเจ้าหลาว

ที่พักสัมมนาหาดเจ้าหลาวติดทะเล ราคาประหยัด เป็นสถานที่พักที่สวยมาก และ น้ำทะเลใสพร้อมธรรมชาติที่สวย หาดทรายสวย 
ห้องประชุมสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม รองรับได้ 100-200 ท่านครับ ห่างจาก กทม เพียง 2.30 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ
ที่พักสัมมนาหาดเจ้าหลาวติดทะเล ราคาประหยัด เป็นสถานที่พักที่สวยมาก และ น้ำทะเลใสพร้อมธรรมชาติที่สวย หาดทรายสวย 
ห้องประชุมสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม รองรับได้ 100-200 ท่านครับ ห่างจาก กทม เพียง 2.30 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ