สัมมนากาญจนบุรี

วิทยากรสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และ ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร สร้างความศรัทธาให้กับองค์กร มีการประสานงานที่ดี 

ตัวอย่างการทำ สร้างภาพในความคิด เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ใช้มโนภาพในการปรับแนวคิดอย่างที่เห็นผลมากที่สุด 

ย้อนเวลากลับไปสู่การทำงานเริ่มต้น ด้วยภาพที่เห็นในความคิด ภายในเวลาเพียง 10 นาที จะทำให้ทุกท่านกลับไปทำงานได้อย่างมีความสุข
Read More

ปรับทัศนคติ

การรับจัดสัมมนาเพื่อปรับทัศนคติในที่ทำงานนั้น จะเกิดจากทุกๆท่านมีความตั้งใจ หรือ การไปจัดสัมมนาในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จากนั้นทางวิทยากรจะเริ่มต้นจาก การละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนาน เป็นตัวของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับงานที่ทำในที่ทำงาน

12650405_969086056518470_703257195_n

จากนั้นทางวิทยากรจะเริ่มหลอมรวมจิตใจให้เข้าเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างความสามัคคี การใช้ VTR เพื่อให้ทุกๆท่าน เริ่มมองเห็นภาพต่างๆในการทำงานของแต่ละคน แล้วจึงปรับความเข้าใจภายในองค์กร ด้วยการเปิดใจซึ่งกันและกัน ภายใต้ เกมต่างๆ มีทุกอารมณ์ เริ่มต้นให้ ตื่นเต้น เร้าใจ ตบท้ายให้ ซึ้ง จะทำให้ทุกคนประทับใจกับการสัมมนา

Read More