อสร_กาญฯ

กรมแรงงาน จังหวัด กาญจนบุรี สร้างกลุ่มเครือข่าย เพื่อการทำกลุ่มสัมพันธ์ กับ อาสาแรงงานในจังหวัด จำนวน 100 ท่าน จาก 13 อำเภอ เพื่อ พัฒนาศักยภาพแรงงาน และ เป็นตัวแทนแรงงานให้กับแต่ละพื้นที่

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของวิทยากร จะเริ่มจากเกมที่สนุก เพื่อ ให้เป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ ให้ทุกท่านได้กล้าแสดงออก จากนั้นจะเริ่มการทำงานเป็นทีม ด้วยเกมต่างๆ พร้อม ฉาย VTR ในการดึงกลุ่มสัมพันธ์ ให้ไปอยู่ในจุดเดียวกัน

Read More