สัมมนาพัทยา

ทริป 2 วัน 1 คืน พัทยา

?

วันที่ 1

08.30?น.????????????? ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ พัทยา (โดยทีมงาน เที่ยวถิ่นไทย)

10.30?น.?????????????? เยี่ยมชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์ เลค

11.30 น.?????????????? เดินทางเข้าสู่ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย กินลมชมทะเล

12.00 น?????????????? รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ?????? ??? เข้าสู่ห้องประชุม พบกับวิทยากร นัดแนะกฎ กติกา ในการเล่นกิจกรรม

เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก ละลายพฤติกรรม ?ชม VTR ร่วมรับฟัง
เสนอแนวคิดต่างๆ พร้อมการสร้าง แรงดึงดูดให้กับตัวเอง และการปลุกพลังในตัวเอง

กิจกรรม Walk Rally (กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิน)

16.30?น.???????? ?? เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30?น.?????? ???? รับประทานอาหารมื้อค่ำ?คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

?

วันที่ 2

07.30?น.??????????? รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.????? ????? รวมพลพร้อมกัน เพื่อเตรียมเดินทางสู่ มิโมซ่า (Mimosa)

ที่เที่ยวพัทยาแห่งใหม่สไตล์เมืองนอก จำลองมาจาก COLMAR หมู่บ้านในเมือง Alsace ของฝรั่งเศส
(ค่าเข้าชม Mimosa ผู้ใหญ่คนละ 50 บาทครับ ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นักศึกษา พกบัตรแสดงตนมาเข้าฟรี)

11.00?น.???? ??? ?? เดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่ตลาดน้ำ 4 ภาค

14.00?น. ?????????? ออกเดินทางกลับสู่ กทม

17.00 น.??????????? เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ตัวอย่างเกม)

สูงต่ำตามจำนวน โดย ให้แบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกัน กิจกรรมนี้เป็นกการแข่งความเร็ว โดยให้สมาชิกแต่ละคนเขีนจำนวนรวมของพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ของชื่อตนลงบนกระดาษ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงหน้ากระดานด้วยเาณฑ์ที่ว่า ซื่อใครจำนวนตัวอักษรมากที่สุด จะต้องย่อตัวให้ต่ำที่สุด ในขณะที่ผู้ที่มีตัวอักษรในชื่อน้อยที่สุด จะต้องยืนให้สูงที่สุด สำหรับคนอื่นๆให้ย่อตัวในระดับที่ลดหลั่นกันไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้แต่ละคนจะถือแผ่นกระดาษที่ระบุจำนวนตัวอักษรของชื่อตน ที่มีขนาดใหญ่ ชัดเจน เพื่อให้กลุ่มอื่นสามารถเห็นได้ โดยห้ามมิให้เข่าสัมผัสพื้น

กิจกรรมนี้สามารถใช้ในช่วงการอุ่นเครื่อง หรือการให้เวลานนอกได้ดีเช่นเดียวกัน แต่ที่เราจัดกิจกรรมนี้ลงในหมวดนี้ ก็เพราะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารชื่อ และ การมีปฎิสัมพันธ์กันระหว่างบุคค ซึ่งจะช่วยละลายพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี

?วิทยากรจะเป็นผู้กำหนดเกมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งจะดูจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นหลัก เพื่อความสนุกสนาน เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ก่อนที่ วิทยากรจะนำไปสู่กิจกรรมการทำงานเป็นทีม