รับจัดสัมมนา-โคราช

กิจกรรมสัมมนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร บ.มีโชคกรุ๊ป จำนวน 350 ท่าน พร้อมกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ปรับแนวคิดในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร

Read More

วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมสุขภาพให้กับกลุ่มอสม สมุทรปราการ จำนวน 19 รุ่นๆละ 250 ท่าน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดี สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง ทั้งในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลุกใจให้ฮึกเหิม สร้างความจงรักภักดีต่อ พระมหากษตริย์ 

Read More

กิจกรรมสมาคมหูหนวก

ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรหลัก ในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาบุคคลากร สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นการทำกิจกรรมที่ประสานเรื่องการสื่อสาร พร้อมกับล่าม 6 ท่าน เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในการสื่อสารให้ชัดเจนที่สุด 

สนุกสนานกันทุกท่านครับ และ เข้าถึงเป้าหมายในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ปรับความรู้สึกของทุกคน เพื่อการเสียสละให้กับคนหูหนวกทั้งประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีค่ามากๆครับ และวิทยากรมีความสุขในการทำงานครั้งนี้มาก เพราะความเป็นคนหูหนวกของทุกท่าน ทำให้ทุกคนมีความเป็นพิเศษและสร้า่งภูมิคุ้มกัน ศรัทธาในองค์กร อย่างยั่งยื่น

สัมมนาสวนนงนุช

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ของกลุ่ม อีซูซุระยอง พร้อมการปรับแนวคิดในการทำงานให้มีความสุข ณ สวนนงนุชพัทยา จำนวน 60 ท่าน 

Read More

สัมมนาราชบุรี

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ บ.นิรันดรลิสซิ่ง เพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น เพิ่มความสามัคคี มีการเปิดใจภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงาน สร้างการปรับแนวคิดในการทำงานด้วยศาสตร์ NLP เพื่อการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น

หลักใหญ่ 4 ประการในการสร้างแผนภูมิ
งานแรกคือ ให้รู้จักขั้นตอนแต่ละขั้นในขบวนการหรือในงานนั้นเสียก่อน
ซึ่งก็ไม่ยาก เพียงแต่จำว่า เอกสารสำนักงานทุกชิ้นจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป
ยกตัวอย่างเช่น ใบสมัครงาน แรกสุด มันก็จะอยู่ตรงที่มันอยู่ หรือจะ
พูลอีกอย่งหนึ่งก็ว่า วางไว้ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่น ระหว่างช่วงนี้ เราเรียกว่า
อยู่ระหว่งการเก็บรอไม่ว่ามันจะอยู่ในกะบะอกสารออกหรือเฟ้มคาราซังเก็บ
ยังไม่ได้ก็ตาม ขั้นต่อไป จะมีบางคนมาหยิบมันไปที่อื่น ตรงจุดใดจุดหนึ่ง
เป็นการเคลื่อนจากโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่ง หรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยงานหนึ่ง ขั้นตอนนี้เราเรียกว่ การขนส่ง ขั้นตอนที่ 3 จะมีบางคน
หยิบขึ้นมาอำน มาตรวจดู เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ จะว่าเป็นการดรวจสอบ
ก็ได้ ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นสุดท้าย จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับใบสมัครนั้น
อาจจะกรอกรายการให้เต็มหรือเซ็นชื่อหรืออนุมัติ หรือเก็บเข้าแฟ้มต่อไป ขั้น
ตอนอย่างนี้เรียกว่า ขั้นปฏิบัติการ
การทำแผนภูมิในชั้นนี้ มีอยู่ 4 ชั้นตอนที่ว่ามา จะเรียงเป็นรายการไว้
หมด ทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความหมายขึ้นมา เป็นโอกาสให้เราจะได้ ขจัด
ตัดทอน เชื่อมโยง จัดแจงเสียใหม่ ทำให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเอง
ทีมบิวดิ้ง รับจัดสัมมนา 

สัมมนา-หาดเจ้าสำราญ

กิจกรรมสัมมนา หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี เป็นกลุ่มครูมาจากเพชรบูรณ์ รร.ผดุงวิทย์ จำนวน 100 ท่าน สร้างความสามัคคี กิจกรรมริมทะเล และการปรับแนวคิดในการทำงาน

Read More

วิทยากร-พัฒนาบุคคลากร

เป็นกลุ่มอบต เนินแจง ครั้งที่ 2  เพิ่มความสามัคคี เน้นในการทำงาน ปรับแนวคิดทั้งหมดให้มาอยู่ในจุดที่ตรงกัน และ ปลูกจิตสำนึก ให้ทุกท่านร่วมใจในการทำงาน และ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน 

Read More

วิทยากร-อสม

ได้รับเชิญ จาก อบจ.สมุทรปราการ ในการทำสันทนาการ สร้างสุขภาพที่ดี ทั้งจากร่างกาย และ จิตใจ ทั้งหมด 4 รุ่น ณ กาญจนบุรี เป็นการรับจัดสัมมนาที่หลายท่านเป็นจิตอาสาในการเป็น อสม เพื่อเสียสละในการดูแลทุกคนในหมู่บ้าน ทุกๆท่านน่ารักมากๆครับ สนุกสนานกันแบบเต็มที่ 

Read More

สัมมนากาญจนบุรี

วิทยากรสัมมนา ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และ ปรับความรู้สึกของคนในองค์กร สร้างความศรัทธาให้กับองค์กร มีการประสานงานที่ดี 

ตัวอย่างการทำ สร้างภาพในความคิด เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอย่างง่ายๆ ให้ทุกท่านได้ใช้มโนภาพในการปรับแนวคิดอย่างที่เห็นผลมากที่สุด 

ย้อนเวลากลับไปสู่การทำงานเริ่มต้น ด้วยภาพที่เห็นในความคิด ภายในเวลาเพียง 10 นาที จะทำให้ทุกท่านกลับไปทำงานได้อย่างมีความสุข
Read More

สัมมนาสวนผึ้ง

ต้นผึ้งรีสอร์ทจัดกิจกรรมสัมมนาให้กับ บริษัท siam unitools โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล เพื่อปรับความเข้าใจในการประสานงาน สร้างความสามัคคี มีความรักและศรัทธาต่อองค์กร ได้ทั้งความสนุกและภาพอารมณ์ซึ้งๆ กินใจ ที่ทุกคนไม่คาดคิด พร้อม การปรับเปลียนแนวความคิดในการทำงาน 

Read More