สัมมนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ควรใช้ 3 วิธีนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
1.จงซ้อม ไม่ว่าคุณจะทำอะไร หากต้องการความเชื่อมั่น จงซ้อม ฝึกฝน และ เตรียมตัวให้ดี
2. จงเพิ่ม เพิ่มเวลาให้กับตัวเองในการทำใจให้สงบนิ่ง เกิดสมาธิ สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับตนเอง เพื่อมความมั่นใจให้กับตัวเอง สูดหายใจเข้าปอดลึกๆ มองไปข้างหน้า แล้วบอกกับตัวเอง เราทำได้
3.จงกล้า กล้าในการที่จะเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจต้องแสดงออกมาจากภายใน ส่วนลึกของตัวเอง จงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างดีที่สุด


รับจัดสัมมนา1

บทความ
คุณค่านั้นเป้นความเชื่อที่มีความต่อเนื่อง และ เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการควบคุม จัดการธุรกิจตั้งแต่ วันต่อวัน ปีต่อปี และตลอดไป มันแผ่ซ่านลงไปในทุกองคาพยพขององค์กร และ อยู่ยืนยาวกว่าทุกคนในองค์กร

คุณค่าที่แท้จริง จะต้องอยู่ตลอดไปและดำรงอยู่ยาวนานกว่าคนที่ให้กำเนิดมันในครั้งแรก  คุณค่าเหล่านี้จะเป็นมรดกที่จะอยู่กับคุณไปตลอด มันจะให้ความสนับสนุนทางใจ และ เป็นเครื่องชี้นำที่เป็นรูปธรรมในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด
Read More

ปรับทัศนคติ

บทความ
สิ่งสำคัญในการปรับทัศนคติ
อะไรที่คุณยึดมั่นถือมั่นจนฉุดรั้งให้ตัวคุณถดถอยไปด้วย
คุณมีอะไรให้กังวลอยู่เสมอแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เกิดขึ้น
คุณได้รับอะไรจากการยึดมั่นกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว หรือกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
คุณพร้อมที่จะรู้สึกเปราะบางเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่คุณแบกไว้หรือไม่ ในท้ายที่สุด ใครกันที่จะเจ็บปวดถ้าคุณปฎิเสธที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้น
อะไรคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น เขียนหรือบอกใครสักคนเพื่อช่วยทำให้คุณสามารถทำตามสิ่งที่คุณคิดได้