กิจกรรมเปิดใจ

เปิดใจซึ่งกันและกัน ปรับความรู้สึก สร้างความสามัคคี ในบรรยากาศที่ ซึ้งกินใจ ทำให้ทุกคนกลับมาอยู่ที่จุดเดียว ทั้งจากผู้บริหาร หัวหน้า และ คนทำงาน เป็นกิจกรรม ละลายพฤติกรรมที่น่ารักมากๆครับ