สัมมนา-ตรัง

จัดสัมมนาพร้อมที่พักสัมมนา ที่ จ.ตรัง และ พัทลุง จาก คณะครู อาจารย์ รร.สาธิตปัตตานี พร้อมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งเป็นการเดินทางมาจากปัตตานี และ เริ่มทำกิจกรรมในการเปิดใจ ที่ ทุกท่านให้ความร่วมมือสูงมาก สนุกสนานพร้อมบรรยากาศซึ้ง จากทั้ง พนักงานและผู้บริหาร เพื่อ กำหนดเป้าหมายของการทำงาน ทำให้องค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

Read More