สัมมนาปราณบุรี

กิจกรรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม เพื่อการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หลังจากผ่านยุค WFH เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

Read More

พรรคพลังปวงชนไทย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ของ พรรคพลังปวงชนไทย ปรับการทำงาน เพื่อพัฒนาบุคคลากร ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน กำหนดเป้าหมาย เพื่อ ประเทศอย่างแท้จริง