กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ให้กับ บริษัท ช่างพินิจ จากพิษณุโลก สู่ หาดเจ้าหลาว จันทบุรี เป็นการทำกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความสามัคคี จากหลากหลาย ไซต์งาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มสัมพันธ์หลายท่านมาจาก หลายประเทศเพื่อนบ้าน สนุกสนาน และ เข้าถึงจิตใจของทุกคน เน้นไปที่ความสามัคคี และ การเปิดใจ

Read More