วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 200 ท่าน โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์มืออาชีพ เน้นเกมที่สนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์ ภายในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคี พร้อมการปลูกจิตสำนึกในการทำงาน ทุกท่านน่ารักมากๆครับ

Read More