สัมมนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ควรใช้ 3 วิธีนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตนเอง
1.จงซ้อม ไม่ว่าคุณจะทำอะไร หากต้องการความเชื่อมั่น จงซ้อม ฝึกฝน และ เตรียมตัวให้ดี
2. จงเพิ่ม เพิ่มเวลาให้กับตัวเองในการทำใจให้สงบนิ่ง เกิดสมาธิ สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับตนเอง เพื่อมความมั่นใจให้กับตัวเอง สูดหายใจเข้าปอดลึกๆ มองไปข้างหน้า แล้วบอกกับตัวเอง เราทำได้
3.จงกล้า กล้าในการที่จะเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจต้องแสดงออกมาจากภายใน ส่วนลึกของตัวเอง จงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างดีที่สุด


รับจัดสัมมนา1

บทความ
คุณค่านั้นเป้นความเชื่อที่มีความต่อเนื่อง และ เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการควบคุม จัดการธุรกิจตั้งแต่ วันต่อวัน ปีต่อปี และตลอดไป มันแผ่ซ่านลงไปในทุกองคาพยพขององค์กร และ อยู่ยืนยาวกว่าทุกคนในองค์กร

คุณค่าที่แท้จริง จะต้องอยู่ตลอดไปและดำรงอยู่ยาวนานกว่าคนที่ให้กำเนิดมันในครั้งแรก  คุณค่าเหล่านี้จะเป็นมรดกที่จะอยู่กับคุณไปตลอด มันจะให้ความสนับสนุนทางใจ และ เป็นเครื่องชี้นำที่เป็นรูปธรรมในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด
Read More

วิทยากร-สังขละบุรี

กิจกรรมสัมมนา อบต.ดงลาน ขอนแก่น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สังขละบุรี พร้อมการอบรม โดย วิทยากร อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ใน หัวข้อ การเป็นข้าราชการ 4.0 ที่ดี และ การทำกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจภายในองค์กร ทุกท่านสนุกและมีความตื่นตัวในการอบรมสัมมนาตลอด 2 วัน

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ ด้วย วิทยากรมืออาชีพ กิจกรรมสัมมนา ณ สังขละบุรี กาญจนบุรี

Read More