วิทยากรหาดใหญ่

เป็นการทำกิจกรรมสัมมนา ที่หาดใหญ่ครับ หัวข้อหลัก คือ สร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เชื่อมเครือข่าย ข้าราชการที่ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการรวมของ มุสลิม และ ไทยพุทธ ทุกคนน่ารักมากครับ
การรับจัดอบรมสัมมนา ณ ที่หาดใหญ่นี้ เป็นการอบรมจำนวน 5 วัน โดยจะเริ่มการสัมมนาช่วงเย็น เพื่อให้ผ่อนคลาย และเพิ่มความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ไม่เน้นซีเรียส แต่ก็ทำให้ทุกท่านสนุกสนานมากขึ้น และ สนิทกันค่อนข้างเร็ว พร้อมการสร้างเครือข่ายภาคใต้ ให้บรรลุไปสู่เป้าหมายที่มากยิ่งขึ้น

IMG_1149