ปรับทัศนคติ

การรับจัดสัมมนาเพื่อปรับทัศนคติในที่ทำงานนั้น จะเกิดจากทุกๆท่านมีความตั้งใจ หรือ การไปจัดสัมมนาในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จากนั้นทางวิทยากรจะเริ่มต้นจาก การละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนาน เป็นตัวของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับงานที่ทำในที่ทำงาน

12650405_969086056518470_703257195_n

จากนั้นทางวิทยากรจะเริ่มหลอมรวมจิตใจให้เข้าเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างความสามัคคี การใช้ VTR เพื่อให้ทุกๆท่าน เริ่มมองเห็นภาพต่างๆในการทำงานของแต่ละคน แล้วจึงปรับความเข้าใจภายในองค์กร ด้วยการเปิดใจซึ่งกันและกัน ภายใต้ เกมต่างๆ มีทุกอารมณ์ เริ่มต้นให้ ตื่นเต้น เร้าใจ ตบท้ายให้ ซึ้ง จะทำให้ทุกคนประทับใจกับการสัมมนา

Read More