ปลูกจิตสำนึก-นรสิบตำรวจ

อ.หนึ่ง ศุภกฤษณ์ มาลากุล ได้เกียรติรับเชิญ เป็น วิทยากรพิเศษ เพื่อปลูกจิตสำนึก ตามรอยเบี้องพระยุคลบาท ให้กับ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 450 คน บรรยาย 1 วัน ทำให้ทุกคนรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย น้องๆทุกคนน่ารักมากครับ สีหน้าแวตาตั้งใจกันทุกคน

Read More