สัมมนา-แก่งกระจาน

จัดสัมมนา ให้กับ อบต.มาบยางพร จำนวน 90 ท่าน ในหัวข้อ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน พัฒนาบุคคลากร และ การประสานงานภายในองค์กรที่ดี เพื่อการก้าวขึ้นสู่ 4.0 ณ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมการ ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างให้กับ อบต.มาบยางพร

Read More

วิทยากรพัฒนาบุคลากร

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร จะเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ทั้งจากวิทยากรเอง และ จากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีการเล่นเกมต่างๆ ซึ่งในเกมจะแฝงไว้ด้วยนัยยะต่างๆ มีความหมายในเกม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สนุกสนาน และ เป็นตัวของตัวเอง วิทยากรพัฒนาบุคลากร จะต้องพร้อมทั้งมีแนวคิดสร้างสรรค์ จากนั้นจึงจะเริ่มเปิดใจ วิทยากรพัฒนาบุคลากร จะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมขององค์กร

IMG_4280

การเป็น วิทยากรพัฒนาบุคลากร ในแต่ละองค์กรนั้น จะเริ่มต้นจากการที่มีวัฒนธรรมในองค์กรก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้คุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทำมา จากนั้นจึงค่อยๆ ใส่แนวคิด ปลูกความนึกคิดใหม่ๆ ปรับทัศนคติเพื่อให้ทุกท่านอยู่ในแนวเดียวกัน มีความสามารถเหมือนกัน และ สร้างรอยยิ้ม ความเข้าใจด้วยกัน

สัมมนากาญจนบุรี

จัดกิจกรรมสัมมนา กลุ่มสัมพันธ์ ของ อบต บ่อสุพรรณ ณ กาญจนบุรี เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ครับ เครื่องเสียงพร้อมโปรเจคเตอร์ พร้อม สถานที่รองรับได้ เกือบ 80 ท่าน ราคากลางๆ ไม่แพงมาก ที่พักถือว่าดีมากทีเดียว

Read More