จัดสัมมนา-อัมพวา

บริษัท เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป จัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม ให้กับ บริษัท ฟิลลิป จำนวน 200 ท่าน เป็น พนักงานขายจากทุกสาขา เพื่อปรับแนวความคิด การให้บริการ ขยับยอดขาย มีความสุขในการทำงาน ให้ทุกคนได้มีจุดมุ่งหมาย และสามารถทำยอดขายได้ง่ายมากขึ้น