วิทยากรการตลาด

ศุภกฤษณ์ มาลากุล เป็น วิทยากรการตลาด และ วิทยากรเกี่ยวการทำตลาดออนไลน์ ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิรค ได้รับการยอมรับ จากหลากหลายธุรกิจ ในการทำตลาดออนไลน์ รวมไปถึง การวางแผน กลยุทธ ในการวางการตลาด อบรม มาร์เก็ตติ้ง เพื่อ ให้ฝ่ายขาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับกระบวนยุทธ ในการทำตลาดในเมืองไทย และ อาเซี่ยน

วิทยากรการตลาด