ชัยชนะความทุกข์

บทความ
เปลียนความคิด คิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ ข้อดีของความเศร้า ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง ไม่ใช่ว่า ความทุกข์ ความเศร้าจะมีแต่ผลเสียเพียงอย่างเดียว มีนักวิจัยออกมาบอกแล้วว่า อาการซึมเศร้า ก็มีส่วนดีต่อคนเราเหมือนกัน ในแง่ที่ว่า ความเศร้าทำให้คนเราลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคง และ เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม เป็นเหมือนวิตามินเสริมกำลังใจให้กับคนเราเวลาที่เราอ่อนแอ เศร้าเสียใจ มีความทุกข์

Read More