วิทยากรวอล์คแรลลี่

ได้รับเกียรติจาก คณะสิ่งแวดล้อม <NY> เข้าร่วมการจัดวอล์คแรลลี่ ให้กับเด็กๆ โรงเรียนธารทิพย์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม การแยกขยะ และการจัดการน้ำ ผสมผสานกับกิจกรรมสันทนาการ วอล์คแรลลี่ ทำให้เด็กๆสนุกสนาน พร้อม การบรรยายเพื่อพัฒนาน้องๆคณะสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ ในการทำกิจกรรมต่างๆ

Read More